Wolne lokale użytkowe

OSIEDLE BŁONIE Tel. 52 379 12 71

 Pawilon handlowy przy ul. Broniewskiego 4

 1. Lokal użytkowy o pow. 249,27 m2; położony na I piętrze;
 2. Lokal użytkowy o pow. 365,91 m2; położony na I piętrze;
 3. Lokal użytkowy o pow. 60,70 m2; położony w piwnicy pawilonu handlowego;
 4. Lokal użytkowy o pow. 96,75 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego;

Pozostałe lokale

 1. Lokal użytkowy o pow. 64,29 m²; położony na parterze budynku mieszkalnego przy Waryńskiego 51;
 2. Lokal użytkowy o pow. 89,07 m²; położony na parterze budynku mieszkalnego przy Waryńskiego 51;
 3. Lokal użytkowy o pow. 40,80 m²; położony na parterze budynku mieszkalnego przy Waryńskiego 2;
 4. Lokal użytkowy o pow. 138,15 m²; położony na parterze budynku mieszkalnego przy 16 Pułku Ułanów Wlkp. 2;
 5. Lokal użytkowy o pow. 91,74 m2; położony w piwnicy budynku mieszkalnego przy Waryńskiego 51; z przeznaczeniem na cichą działalność;
 6. Lokal użytkowy o pow. 73,88 m2; położony w piwnicy budynku mieszkalnego przy Gałczyńskiego 21; z przeznaczeniem na cichą działalność;
 7. Lokal użytkowy o pow. 86,90 m² (do adaptacji); położony w piwnicy budynku administracji przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1;
 8. Lokal użytkowy – pokój o pow. od ok. 11 m2; położony na parterze budynku administracji przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1; wraz z prawem korzystania z pomieszczeń wspólnych (korytarze, w.c.) rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanej; z przeznaczeniem na biura;

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE Tel. 52 322 05 07

 1. Lokal użytkowy o pow. 42,81 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 80-86;
 2. Lokal użytkowy o pow. 69,11 m2; położony na I piętrze budynku administracji przy ul. Grunwaldzkiej 14A; z przeznaczeniem na biuro;
 3. Lokal użytkowy o pow. 29,00 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 2;
 4. Lokal użytkowy o pow. 71,06 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Bocianowo 20;

OSIEDLE SZWEDEROWO Tel. 52 340 53 63

Pawilon handlowy przy ul. Konopnickiej 28

 1. Lokal użytkowy o pow. 71,70 m2; położony w piwnicy z oddzielnym wejściem;

OSIEDLE GÓRZYSKOWO Tel. 52 373 71 47

 1. Część wiaty magazynowej o pow. 140 m2; położonej przy ul. Inowrocławskiej 1;
 2. Lokal użytkowy o pow. 62,47 m2; położony na poziomie piwnicy budynku mieszkalnego z oddzielnym wejściem przy ul. Inowrocławskiej 20;

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stanem technicznym wybranego lokalu,  jego dokumentacją oraz warunkami użytkowania, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod wskazanym wyżej numerem telefonu.

Ponadto Zarząd informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych usytuowanych na X i XI piętrach z przeznaczeniem na cele biurowe.

Przetarg na wybór wykonawców robót w branży instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza
przetarg nieograniczony na wybór wykonawców
robót w branży instalacji wodno-kanalizacyjnych
oraz centralnego ogrzewania.

pełna treść przetargu nr 39/2016: pobierz

Opublikowano

Plany pracy D.K. “ORION” i Klubu “ARKA”

D.K. “Orion” BSM
ul. 16 Płk. Ułanów WLKP. 1
85-319 Bydgoszcz; tel. 52 348 72 01
kierownik klubu – Nikoletta Stachura

» plan pracy na 06/2016: pobierz załącznik
» plan letnich zajęć wakacyjnych: pobierz załącznik

Klub “Arka” BSM
ul. M. Konopnickiej 24a
85-124 Bydgoszcz; tel. 52 348 72 02
kierownik klubu – Nikoletta Stachura

 

» plan pracy na 06/2016: pobierz załącznik
» plan letnich zajęć wakacyjnych: pobierz załącznik

Komunikat dot. dyżurów Rady Nadzorczej

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w miesiącu
czerwcu i lipcu br., dyżur członków Rady Nadzorczej nie odbędzie się
z powodu wyborów i ukonstytuowania się nowej Rady Nadzorczej
na kadencję 2016-2019. Najbliższy dyżur odbędzie się 9 sierpnia 2016 roku.

Ubezpieczenie mieszkania

Osobom zainteresowanym ubezpieczeniem mieszkania ze składką
płatną “przy czynszu” udostępniamy odnośnik
do formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej.

Prosimy kliknąć w obrazek poniżej

uniqa

WALNE ZGROMADZENIE 2016

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, działając na podstawie § 30 ust.1 oraz § 56 ust.1 pkt 13 statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, iż uchwałą nr 21/2016 z dnia 25.02.2016 r. Rada Nadzorcza dokonała podziału Walnego Zgromadzenia na cztery części, a uchwałą nr 19/2016 z dnia 09.03.2016 r. Zarząd Spółdzielni ustalił terminy zwołania poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które przedstawiają się następująco:

 • 19 maja 2016 roku – I część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu Szwederowo,
 • 24 maja 2016 roku – II część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlach: Śródmieście i Górzyskowo,
 • 30 maja 2016 roku – III część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu Wzgórze Wolności,
 • 2 czerwca 2016 roku – IV część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu Błonie.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbywają  się w domu Kultury ORION przy ulicy 16-ego Pułku Ułanów Wlkp. 1 w Bydgoszczy od godz.1700.

Dokumenty w formacie pdf:
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej: pobierz
Zgłoszenie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia: pobierz

Wybieramy Rady Nieruchomości

Od pierwszych dni lutego br. rozpoczęły się zebrania mieszkańców (posiadaczy tytułów prawnych do lokali) w poszczególnych nieruchomościach Spółdzielni, w celu wyboru Rad Nieruchomości.

Zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia 2015 r. i wynikającymi z nich nowymi przepisami wprowadzonymi  prawomocnie (poprzez Krajowy Rejestr Sądowy) do Statutu Spółdzielni, powołujemy nowe statutowe organy samorządowe, który zastąpią obecnie działające Prezydia Samorządów Nieruchomości.

Polecamy Państwu jeszcze przed zebraniami wyborczymi rozpoznać rozszerzone kompetencje Rad Nieruchomości, można bowiem zapoznać się z nimi zaglądając do Regulaminu Rad Nieruchomości (dostępnego tutaj), który uchwaliła Rada Nadzorcza w drodze uchwały nr 175/2015 z 16.12.2015 r.        

Informacje o terminie i miejscu zebrań dla poszczególnych nieruchomości będą wywieszone na tablicach w klatkach schodowych z kilkudniowym wyprzedzeniem. Przewidujemy, iż zebrania będą odbywać się w najbliższych tygodniach, a ich zakończenie planujemy z końcem kwietnia br.