Zatrudnimy pracownika na stanowisku specjalisty ds. zieleni

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa Zatrudni pracownika na stanowisku specjalisty ds. zieleni

Wymagania :

 • wykształcenie średnie lub wyższe ogrodnicze , rolnicze , architektura krajobrazu , specjalność kształtowanie terenów zieleni
 • znajomość obsługi komputera
 • znajomość ustawy o ochronie środowiska, o ochronie przyrody itp. procedur wnioskowania i wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
 • umiejętność oceny stanu zieleni oraz tworzenia koncepcji nasadzeń

  Opis stanowiska :

 • planowanie kształtowania zieleni na terenach należących do Spółdzielni
 • koordynacja zarządzania zielenią w Spółdzielni
 • wdrażanie działań mających na celu poprawę estetyki zieleni w Spółdzielni
 • przygotowywanie koncepcji i projektów w zakresie rozwoju zieleni w Spółdzielni
 • organizacja robót utrzymaniowych i remontowych zieleni w Spółdzielni
 • nadzór i kontrola nad realizacją robót
 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie powierzonych obowiązków.

Aplikacje prosimy składać w sekretariacie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12, 85-236 Bydgoszcz

Zatrudnimy pracownika na stanowisku specjalisty ds. budowlanych

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni pracownika na stanowisku specjalisty ds. budowlanych.

Miejsce Pracy : Administracja Oś. Śródmieście ul. Grunwaldzka 14a Bydgoszcz

Opis stanowiska :
– udział w opracowaniu rocznych i wieloletnich planów remontowych
– przygotowywanie materiałów dotyczących bieżących potrzeb remontowych
– prowadzenie ewidencji prac remontowych
– organizowanie i koordynowanie przeglądów i odbioru prac remontowych
– nadzór nad pracami remontowymi i ich odbiór
– rozliczanie faktur remontowych
– przygotowywanie umów na roboty remontowe oraz ich rozliczanie
– prowadzenie książek obiektów budowlanych
– sporządzanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich
– utrzymanie stałego kontaktu z mieszkańcami oraz prowadzenie pisemnej korespondencji

Wymagania :
– wykształcenie średnie lub wyższe techniczne
– umiejętność kosztorysowania
– znajomość obsługi komputera
– uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem
– znajomość przepisów ustawy prawo budowlane
– samodzielność, dokładność, odporność na stres.

Aplikacje prosimy składać w sekretariacie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 ,85-236 Bydgoszcz

Przetarg na wybór wykonawców robót malarskich klatek schodowych i pomieszczeń wspólnego użytku

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców robót malarskich klatek schodowych i pomieszczeń wspólnego użytku w 3 budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych.

Pełna treść przetargu nr 08/2017

Opublikowano

Przetarg na wybór wykonawców zadania: wymiana dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców zadania: wymiana dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słowiańskiej 23 kl. I i IV, Karpacka 39B kl. II, Tucholska 15 kl. I, Chorwacka 26 kl. IV, Leszczyńskiego 101, Brodzińskiego 1 kl. II w Bydgoszczy.

Pełna treść przetargu nr 07/2017

Opublikowano

Przetarg na wybór wykonawców prac związanych z wykonaniem modernizacji instalacji elektrycznych i oświetleniowych

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców prac związanych z wykonaniem modernizacji instalacji elektrycznych i oświetleniowych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych w Bydgoszczy.

Pełna treść przetargu nr 06/2017

Przetarg na ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie własności lokali mieszkalnych

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 12 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie własności lokali mieszkalnych przy:

 • Brzozowej 33/30 o pow. użytk.  42,40 m2
  cena wywoławcza: 139.000,00 zł
  rzut mieszkania: pobierz
 • M. Konopnickiej 5/49 o pow. użytk.  53,00 m2
  cena wywoławcza: 165.000,00 zł
  rzut mieszkania: pobierz
 • Halickiej 26/20  o pow. użytk.  42,50 m2
  cena wywoławcza: 139.000,00 zł
  rzut mieszkania: pobierz

 

Termin składania ofert: do dnia 28.02.2017 r. do godz. 900.

Specyfikację istotnych warunków przetargu można odebrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 12 pok. nr 2, jak również została umieszczona na  stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w Administracjach Osiedli.

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie oczekujący z którymi Spółdzielnia ma zawarte umowy w sprawie określenia kolejności przydziału mieszkania.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
specyfikacja
zgoda na przetwarzanie danych osobowych
oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu

Rocznica powrotu Bydgoszczy do macierzy

Również i w tym roku w dniu 20 stycznia  Spółdzielcza Rada Osiedla „Wzgórze Wolności” wraz z Zarządem Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizowała skromną uroczystość na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy, by w rocznicę powrotu Bydgoszczy do macierzy,  uczcić pamięć tych którzy działali w przedwojennej polskiej Bydgoszczy, starali się o jej rozwój i zapłacili za to najwyższą cenę – cenę swojego życia, gdyż zostali zamordowani.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta i Rady Miasta Bydgoszczy, a także innych bydgoskich instytucji. Przybyły poczty sztandarowe i młodzież z pobliskich szkół, a także działacze Spółdzielni oraz mieszkańcy.

Po odegraniu hejnału Bydgoszczy, zebranych przywitał Przewodniczący Spółdzielczej Rady Osiedla Wojciech Koniec, a kontekst historyczny uroczystości rocznicowej przedstawił Prezes Zarządu Tadeusz Stańczak. Głos zabrali też goście: przedstawiciel Wojewody oraz  Wice – przewodniczący Rady Miasta – Jan Szopiński.

Modlitwę za dusze wszystkich, którzy zginęli za Ojczyznę podjął ks. prałat Władysław Mielcarek. Złożono wieńce, kwiaty i zapalono znicze  w asyście pocztów sztandarowych.  Na zakończenie uroczystości  odegrano  –  Marsz, marsz Polonia.


Tutaj zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości.