Przetarg na wybór wykonawców robót związanych z wymianą drzwi i zabudów piętrowych

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców robót związanych z wymianą drzwi i zabudów piętrowych na klatkach schodowych w budynkach:
ul. Bałkańska 4 – 20 kpl.
ul. Słowiańska 16 – 30 kpl.
ul. Tucholska 3 – 22 kpl.
ul. Ujejskiego 11 -22 kpl.
ul. Ujejskiego 63 – 22 kpl.
ul. Okrzei 2 – 1 szt. drzwi wejściowych do budynku.

Pełna treść przetargu nr 02/2017

Przetarg na wybór rzeczoznawców majątkowych

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór  rzeczoznawców majątkowych  w celu opracowywania operatów szacunkowych dla nieruchomości w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie luty 2017 r. – styczeń 2018 r.

Przetargiem objęte jest wykonanie operatów szacunkowych  między innymi w zakresie:

  • wyceny wartości rynkowej lokali mieszkalnych
  • wyceny wartości rynkowej lokali użytkowych
  • wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych
  • wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych
  • określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej
  • wyceny wartości prawa wieczystego użytkowania gruntów

Termin realizacji zamówienia określa się na okres: od lutego 2017r. do 31 stycznia 2018r.

Zlecenia będą wystawiane w miarę zgłaszanych bieżących potrzeb.

Oferty należy składać w sekretariacie  (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 31 stycznia 2017r. do godziny 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2017 r. o godzinie 1000 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
specyfikacja
wzór umowy

Plany pracy D.K. “ORION” i Klubu “ARKA”

D.K. “Orion” BSM
ul. 16 Płk. Ułanów WLKP. 1
85-319 Bydgoszcz; tel. 52 348 72 01
kierownik klubu – Nikoletta Stachura

 

» plan pracy na 12/2016: pobierz załącznik
» plan pracy na 01/2017: pobierz załącznik

 


Klub “Arka” BSM

ul. M. Konopnickiej 24a
85-124 Bydgoszcz; tel. 52 348 72 02
kierownik klubu – Nikoletta Stachura

» plan pracy na 12/2016: pobierz załącznik
» plan pracy na 01/2017: pobierz załącznik

Uruchomiony dźwig osobowy!

W dniu wczorajszym tj. 19 b.m. Urząd Dozoru Technicznego w Bydgoszczy dokonał odbioru, co oznacza iż nowy  dźwig osobowy w budynku przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 2 został  uruchomiony dla mieszkańców! 

Jest to już 60-ty dźwig wyremontowany  w ramach realizacji w Spółdzielni wieloletniego programu remontowego dźwigów. Jest to jednak pierwszy dźwig , z którego mieszkańcy mogą  korzystać już od poziomu terenu, czyli od poziomu zerowego.

To niezwykle ważna cecha tego dźwigu nie tylko dla osób niepełnosprawnych, którzy zamieszkują w tym budynku, ale dla każdego mieszkańca bloku, jako że wzrasta wyraźnie komfort i wygoda . Zarząd wyraża nadzieję, iż te walory dźwigu będą rekompensować  mieszkańcom trudny czas, w którym odbywały się prace remontowe i  wymiana dźwigu.

Zatrudnimy specjalistę

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 12 poszukuje pracownika na stanowisko:   specjalista 

1. Oferta powinna zawierać:
     – CV,
     – list motywacyjny, 
     – dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

2. Kandydat posiadać powinien:
     – wykształcenie techniczne, średnie lub wyższe o kierunku
       elektrycznym, elektronicznym lub mechanicznym,
     – min. 2-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku technicznym,
     – stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości powyżej 3 m.

     Mile widziane:
      – doświadczenie z zakresu automatyki i pracy dźwigów osobowych,
      – uprawnienia budowlane do nadzoru robót elektrycznych.

      Zakres obowiązków:
       – nadzór nad pracami konserwacyjnymi i remontowymi dźwigów 
         osobowych wraz z ich przygotowaniem i rozliczeniem.

Poszukujemy dokładnej, solidnej i pracowitej osoby w zamian oferując stałe zatrudnienie wraz z pełnym pakietem socjalnym i systemem premiowania.
Oferty należy składać w sekretariat Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 Bydgoszcz lub przesyłać pocztą.
Nadesłanych ofert nie zwracamy. 

NOWE OKRESY ROZLICZENIOWE

Zgodnie z komunikatem umieszczonym w kwietniowym wydaniu Informatora uprzejmie przypominamy o nowych okresach rozliczeniowych:

– rozliczenie kosztów ogrzewania nastąpi za okres od 1.07.2015 r. do 31.08.2016 r.

– rozliczenie wody, energii elektrycznej i gazu za okres od 1.01.2016 r. do 31.08.2016 r.

W związku z powyższym radiowe odczyty wodomierzy w Państwa mieszkaniach będą dokonane na dzień 31.08.2016 r.

Przyjmiemy do pracy w BSM

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 12 poszukuje pracowników na stanowisko:      Sprzątaczka/Sprzątacz

1. Oferta powinna zawierać:
     – CV,
     – list motywacyjny,
     – dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

2. Kandydat posiadać powinien:
     – doświadczenie na podobnym stanowisku – dodatkowy atut, 
     – dobry stan zdrowia.

Poszukujemy dokładnych, solidnych i pracowitych osób w zamian oferując stałe zatrudnienie wraz z pełnym pakietem socjalnym i systemem premiowania.
Oferty należy składać w Administracji Osiedla Błonie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1 lub przesyłać pocztą. Nadesłanych ofert nie zwracamy. 

Ubezpieczenie mieszkania

Osobom zainteresowanym ubezpieczeniem mieszkania ze składką
płatną “przy czynszu” udostępniamy odnośnik
do formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej.

Prosimy kliknąć w obrazek poniżej

uniqa