Wolne lokale użytkowe

OSIEDLE BŁONIE Tel. 52 379 12 71

 Pawilon handlowy przy ul. Broniewskiego 4

 1. Lokal użytkowy o pow. 249,27 m2; położony na I piętrze;
 2. Lokal użytkowy o pow. 365,91 m2; położony na I piętrze;
 3. Lokal użytkowy o pow. 327,27 m2; położony na I piętrze;
 4. Lokal użytkowy o pow. 155,00 m2; położony na I piętrze;
 5. Lokal użytkowy o pow. 81,10 m2; położony na I piętrze;
 6. Lokal użytkowy o pow. 96,75 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego;

Pozostałe lokale w budynkach mieszkalnych

 1. Lokal użytkowy o pow. 49,68 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy Okrzei 2;
 2. Lokal użytkowy o pow. 76,97 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy Okrzei 2;
 3. Lokal użytkowy o pow. 12,84 m²; położony na parterze budynku mieszkalnego przy Waryńskiego 51;
 4. Lokal użytkowy o pow. 58,34 m2 połączony z piwnicą o pow. 42,02 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 51;– istnieje możliwość złożenia oferty ze zróżnicowaną stawką dot. powierzchni lokalu i piwnicy;
 5. Lokal użytkowy o pow. 40,80 m²; położony na parterze budynku mieszkalnego przy Waryńskiego 2;
 6. Lokal użytkowy o pow. 91,74 m2; położony w piwnicy budynku mieszkalnego przy Waryńskiego 51; z przeznaczeniem na cichą działalność;
 7. Lokal użytkowy – pokoje o pow. od ok. 11 m2 i 12 m2; położone na parterze budynku administracji przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1; wraz z prawem korzystania z pomieszczeń wspólnych (korytarze, w.c.) rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanej; z przeznaczeniem na biura;

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE Tel. 52 322 05 07

 1. Lokal użytkowy o pow. 42,81 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 80-86;
 2. Lokal użytkowy o pow. 29,00 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 2;
 3. Lokal użytkowy o pow. 71,06 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Bocianowo 20;
 4. Lokal użytkowy o pow. 84,58 m2 połączony z piwnicą o pow. 10 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Bocianowo 20;– istnieje możliwość złożenia oferty ze zróżnicowaną stawką dot. powierzchni lokalu i piwnicy;

OSIEDLE SZWEDEROWO Tel. 52 340 53 63

Pawilon handlowy przy ul. Konopnickiej 28

 Lokal użytkowy o pow. 71,70 m2; położony w piwnicy z oddzielnym wejściem;

Pawilon handlowy przy ul. Ugory 23

Lokal użytkowy o pow. 57,23 m2; położony w pawilonie handlowym przy ul. Ugory 23; 

OSIEDLE GÓRZYSKOWO Tel. 52 373 71 47

 Część wiaty magazynowej o pow. 140 m2; położonej przy ul. Inowrocławskiej 1;

 

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stanem technicznym wybranego lokalu,  jego dokumentacją oraz warunkami użytkowania, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod wskazanym wyżej numerem telefonu.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2017.

Rada Nadzorcza Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok obrotowy 2017.

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.

Wymagany termin przeprowadzenia badania i sporządzenia opinii i raportu: nie później niż do dnia 23 marca 2018 roku.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego BSM za 2017r.” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni lub przesłać na adres Spółdzielni w terminie do dnia 30.09.2017r.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółdzielni.

Opublikowano

Dyżury członków Rady Nadzorczej

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w miesiącu czerwcu, lipcu
i sierpniu 2017 r. nie odbędą się dyżury członków Rady Nadzorczej.
Najbliższy dyżur odbędzie się w dniu 12 września br. od godz. 15.00 -16.00.

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa znów w czołówce krajowej!

Rozstrzygnięty w tym roku Ogólnopolski Konkurs pod hasłem “Nie tylko mieszkanie” przyniósł kolejny sukces naszej Spółdzielni, która została nagrodzona za działalność społeczno – kulturalną oraz niekonwencjonalne rozwiązania w organizacji samorządu spółdzielni (Rady Nieruchomości).

Przyjmujemy z satysfakcją tę nagrodę, gdyż zgodnie z informacją Komisji Konkursowej Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa zajęła  czołowe miejsce w kraju!

Informacja dotyczącą opłat za mieszkanie

U W A G A  !

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina, iż opłaty za mieszkanie uiszczane w placówkach PKO BP oraz Urzędach Pocztowych są wolne od opłat prowizyjnych.

Jednocześnie informujemy, iż notujemy liczne przypadki wnoszenia opłat przez mieszkańców w innych punktach przyjmujących m.in. opłaty czynszowe, które  nie są przekazywane na konto Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zatrudnimy na stanowisko: kierownik administracji osiedla

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zatrudni na stanowisko: kierownik administracji osiedla

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe  lub średnie,
 • staż pracy co najmniej 10 lat, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w obsłudze nieruchomości poparte stosownymi dokumentami,
 • znajomość zagadnień  dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej,
 • uprawnienia budowlane oraz inne przydatne w obsłudze zasobów Spółdzielni.

Oferta  powinna zawierać:

 1. życiorys (CV) wraz ze zdjęciem,
 2. list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z  kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),
 3. zaświadczenie/a potwierdzające minimum 5 – letni okres pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 4. pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych,
 5. oświadczenie o  niekaralności.

Kopie lub odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata.
W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia  oryginałów lub urzędowych  odpisów, poświadczonych przez siebie dokumentów.

Ofertę zawierającą wszystkie dokumenty, o których mowa  należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Administracji Osiedla, nie otwierać” bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni, ul.  Grunwaldzka 12, w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni do 28.06.2017 r..