Zatrudnimy

Administracja Osiedla Śródmieście BSM zatrudni pracownika na stanowisko: Sprzątacz Zasobów Mieszkaniowych.  Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Administracji przy ul. Grunwaldzkiej 14A w Bydgoszczy pokój Nr 3 lub telefonicznie 664 032 882. Zapewniamy umowę o pracę i pakiet socjalny.

Plany pracy D.K. “ORION” i Klubu “ARKA”

D.K. “Orion” BSM
ul. 16 Płk. Ułanów WLKP. 1
85-319 Bydgoszcz; tel. 52 348 72 01
kierownik klubu – Nikoletta Stachura
  
  
» plan pracy na  4/2018
» plan pracy na  5/2018

  

Klub “Arka” BSM
ul. M. Konopnickiej 24a
85-124 Bydgoszcz; tel. 52 348 72 02
kierownik klubu – Nikoletta Stachura
     
   
» plan pracy na  4/2018
» plan pracy na  5/2018

 

Przetarg nieograniczony nr 14/2018

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców robót nawierzchniowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub otrzymać zwrotnie pocztą elektroniczną pod adresem działu technicznego: dtech@bsm.bydgoszcz.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 08.05.2018 r. do godziny 8:15.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2018 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zamawiający dopuszcza do składania ofert w częściach.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 14/2018
Załączniki nr 1-4 do Specyfikacji
Kosztorysy ofertowe 14/2018

Przetarg nieograniczony nr 13/2018

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców robót remontowych balkonów, loggii i tarasu.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub otrzymać zwrotnie pocztą elektroniczną pod adresem działu technicznego: dtech@bsm.bydgoszcz.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 08.05.2018 r. do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2018 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zamawiający dopuszcza do składania ofert w częściach.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 13/2018
Załączniki nr 1-5 do Specyfikacji
Kosztorysy ofertowe 13/2018

Przetarg nieograniczony nr 12/2018

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy wody zimnej i ciepłej z możliwością ich zdalnego odczytu drogą radiową w lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Bydgoską Spółdzielnię Mieszkaniową.

W zakres przetargu wchodzi również odkupienie zdemontowanych wodomierzy oraz dostarczenie systemu przetwarzania i wizualizacji danych zużycia wody ciepłej i zimnej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub otrzymać zwrotnie pocztą elektroniczną pod adresem działu technicznego: dtech@bsm.bydgoszcz.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 23.04.2018 r. do godziny 8:10.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2018 r. o godzinie 9:10 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych Oferentów na spotkanie negocjacyjne dotyczące złożonej oferty.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 12/2018
Załączniki nr 1-7 do Specyfikacji – wymiana wodomierzy

Przetarg nieograniczony nr 11/2018

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców robót związanych z dostawą i montażem nowych urządzeń zabawowych oraz wykonaniem 3 mini placów zabaw.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub otrzymać zwrotnie pocztą elektroniczną pod adresem działu technicznego: dtech@bsm.bydgoszcz.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 23.04.2018 r. do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2018 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zamawiający dopuszcza do składania ofert w częściach.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 11/2018
Załączniki nr 1-10 do Specyfikacji – Przetarg nr 11/2018

Przetarg nieograniczony nr 10/2018

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców robót związanych z dostawą i montażem ogrodzeń na terenach nieruchomości.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub otrzymać zwrotnie pocztą elektroniczną pod adresem działu technicznego: dtech@bsm.bydgoszcz.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 19.04.2018 r. do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2018 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zamawiający dopuszcza do składania ofert w częściach.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
specyfikacja przetargu nr 10/2018
załączniki nr 1-10 do specyfikacji – przetarg nr 10/2018

Przetarg na lokale użytkowe

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg ofertowy na wynajem następujących lokali użytkowych: 

 1. Lokal użytkowy o pow. 249,27 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 800 zł; 
 2. Lokal użytkowy o pow. 365,91 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 900 zł;
 3. Lokal użytkowy o pow. 327,27 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 900 zł;
 4. Lokal użytkowy o pow. 32,83 m2; położony na parterze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 500 zł; (wolny po 30.04.2018r.)
 5. Lokal użytkowy o pow. 53,06 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Gałczyńskiego 21; wadium 500 zł
 6. Lokal użytkowy o pow. 47,03 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Gałczyńskiego 19; wadium 500 zł (wolny po 30.06.2018r.)
 7. Lokal użytkowy o pow. 48,69 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 51; wadium 400 zł;
 8. Lokal użytkowy o pow. 49,68 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2; wadium 400 zł;
 9. Lokal użytkowy o pow. 76,97 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2; wadium 500 zł;
 10. Lokal użytkowy o pow. 173,22 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2; wadium 500 zł;
 11. Lokal użytkowy o pow. 58,34 m2 połączony z piwnicą o pow. 42,02 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy Waryńskiego 51; wadium 400 zł; – istnieje możliwość złożenia oferty ze zróżnicowaną stawką dot. powierzchni lokalu i piwnicy;
 12. Lokal użytkowy o pow. 40,80 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 2; wadium 400 zł;
 13. Lokal użytkowy o pow. 91,74 m2; położony w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 51; z przeznaczeniem na cichą działalność; wadium 200 zł;
 14. Lokale użytkowe – pokoje o pow. ok. 31, ok. 11 m2; położone na parterze budynku administracji przy 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1; wraz z prawem korzystania z pomieszczeń wspólnych (korytarze, w.c.) rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanej; z przeznaczeniem na biura; wadium 100 zł za pokój;
 15. Lokal użytkowy o pow. 62,47 m2; położony na poziomie piwnicy budynku mieszkalnego z oddzielnym wejściem przy Inowrocławskiej 20; wadium 300 zł; (wolny po 30.06.2018r.)
 16. Lokal użytkowy o pow. 42,81 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 80-86; wadium 300 zł;
 17. Lokal użytkowy o pow. 29,00 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 2; wadium 200 zł;
 18. Lokal użytkowy o pow. 71,06 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Bocianowo 20; wadium 400 zł;
 19. Lokal użytkowy o pow. 84,58 m2 połączony z piwnicą o pow. 10 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy Bocianowo 20; wadium 400 zł; – istnieje możliwość złożenia oferty ze zróżnicowaną stawką dot. powierzchni lokalu
  i piwnicy;
 20. Lokal użytkowy o pow. 86,90 m² (do adaptacji); położony w piwnicy budynku administracji przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1; wadium 200 zł;
 21. Garaż o pow. 15,90 m2; położony przy ul. Rycerskiej 12, z przeznaczeniem na garażowanie samochodu osobowego; wadium 300 zł;

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stanem technicznym wybranego lokalu,  jego dokumentacją,  warunkami użytkowania i standardowym wzorem umowy.

Oferta powinna zawierać proponowaną stawkę (netto) za 1 m² powierzchni, określać szczegółowo rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym  lokalu.

Do oferty należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz  nr konta bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia oferty.

W przypadku braku wpisu do CEIDG należy dołączyć oświadczenie, że w przypadku wybrania oferty, oferent  dokona bezzwłocznej jej rejestracji.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach umieszczając dane oferenta, numer telefonu oraz adres lokalu, którego dotyczy oferta.

W tych lokalach gdzie istnieje techniczna  możliwość dopuszcza się jego podział.

Wadium na lokal o mniejszej powierzchni należy wpłacić proporcjonalnie do zaoferowanej powierzchni (szczegóły pod numerem telefonu 668-217-712).

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 12, Sekretariat (pokój nr 12) do dnia 13 kwietnia 2018r. do godz. 900.  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  na konto Spółdzielni w PKO BP II Oddział Centrum Bydgoszcz nr 24 1020 1475 0000 8602 0021 2795. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2018r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni – Sala Posiedzeń I piętro.

Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

W przypadku wycofania się zwycięzcy z przetargu, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi na rzecz BSM.

Warunkiem podpisania umowy jest uiszczenie przez zwycięzcę przetargu zabezpieczenia finansowego lokalu w wysokości dwumiesięcznych opłat określonych umową w terminie ustalonym ze Spółdzielnią.

Na poczet finansowego zabezpieczenia lokalu ulega zaliczeniu wpłacone wadium.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru branży oraz unieważnienia przetargu, lub jego części, bez podania przyczyny, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Praca w BSM

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 12, poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. instalacji sanitarnych
w wymiarze pełnego etatu

1. Oferta powinna zawierać:
– list motywacyjny
– CV
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

2. Kandydat posiadać powinien:
– wykształcenie wyższe lub średnie techniczne odpowiednie dla zajmowanego stanowiska,
– praktyczna znajomość wykonawstwa instalacji co, wod.-kan. i gaz oraz kosztorysowania robót instalacyjnych

3. Mile widziane:
– uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Do oferty prosimy o dołączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 ze zm.)

Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12, przesyłać pocztą lub na adres mail: kadry@bsm.bydgoszcz.pl.