Uruchomiony dźwig osobowy!

W dniu wczorajszym tj. 19 b.m. Urząd Dozoru Technicznego w Bydgoszczy dokonał odbioru, co oznacza iż nowy  dźwig osobowy w budynku przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 2 został  uruchomiony dla mieszkańców! 

Jest to już 60-ty dźwig wyremontowany  w ramach realizacji w Spółdzielni wieloletniego programu remontowego dźwigów. Jest to jednak pierwszy dźwig , z którego mieszkańcy mogą  korzystać już od poziomu terenu, czyli od poziomu zerowego.

To niezwykle ważna cecha tego dźwigu nie tylko dla osób niepełnosprawnych, którzy zamieszkują w tym budynku, ale dla każdego mieszkańca bloku, jako że wzrasta wyraźnie komfort i wygoda . Zarząd wyraża nadzieję, iż te walory dźwigu będą rekompensować  mieszkańcom trudny czas, w którym odbywały się prace remontowe i  wymiana dźwigu.

Zatrudnimy specjalistę

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 12 poszukuje pracownika na stanowisko:   specjalista 

1. Oferta powinna zawierać:
     – CV,
     – list motywacyjny, 
     – dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

2. Kandydat posiadać powinien:
     – wykształcenie techniczne, średnie lub wyższe o kierunku
       elektrycznym, elektronicznym lub mechanicznym,
     – min. 2-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku technicznym,
     – stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości powyżej 3 m.

     Mile widziane:
      – doświadczenie z zakresu automatyki i pracy dźwigów osobowych,
      – uprawnienia budowlane do nadzoru robót elektrycznych.

      Zakres obowiązków:
       – nadzór nad pracami konserwacyjnymi i remontowymi dźwigów 
         osobowych wraz z ich przygotowaniem i rozliczeniem.

Poszukujemy dokładnej, solidnej i pracowitej osoby w zamian oferując stałe zatrudnienie wraz z pełnym pakietem socjalnym i systemem premiowania.
Oferty należy składać w sekretariat Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 Bydgoszcz lub przesyłać pocztą.
Nadesłanych ofert nie zwracamy. 

Przetarg na wybór wykonawców dostawy i montażu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców dostawy i montażu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w budynkach przy ul. M. Konopnickiej 61, Nowodworskiej 4, 6, 23, Ugory 3, 27C i 16 Płk. Uł. Wlkp. 2 w Bydgoszczy.

Pełna treść przetargu nr 54/2016: pobierz

Przetarg na wybór wykonawców prac związanych z wykonaniem modernizacji instalacji elektrycznych i oświetleniowych

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców prac związanych z wykonaniem modernizacji instalacji elektrycznych i oświetleniowych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych w Bydgoszczy.

Pełna treść przetargu nr 53/2016: pobierz

Plany pracy D.K. “ORION” i Klubu “ARKA”

D.K. “Orion” BSM
ul. 16 Płk. Ułanów WLKP. 1
85-319 Bydgoszcz; tel. 52 348 72 01
kierownik klubu – Nikoletta Stachura

» plan pracy na 10/2016: pobierz załącznik
» plan pracy na 11/2016: pobierz załącznik


Klub “Arka” BSM

ul. M. Konopnickiej 24a
85-124 Bydgoszcz; tel. 52 348 72 02
kierownik klubu – Nikoletta Stachura

» plan pracy na 10/2016: pobierz załącznik
» plan pracy na 11/2016: pobierz załącznik

Przetarg na wynajem lokali użytkowych

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg ofertowy na wynajem następujących lokali użytkowych:

 

 1. Lokal użytkowy o pow. 249,27 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 800 zł; 
 2. Lokal użytkowy o pow. 365,91 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 900 zł;
 3. Lokal użytkowy o pow. 60,70 m2; położony w piwnicy pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 500 zł;
 4. Lokal użytkowy o pow. 96,75 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 500 zł;
 5. Lokal użytkowy o pow. 67,00 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 500 zł;
 6. Lokal użytkowy o pow. 81,10 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 500 zł; (wolny po 31.12.2016r.);
 7. Lokal użytkowy o pow. 138,15 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. 16 Pułku Uł. Wlkp. 2; wadium 500 zł;
 8. Lokal użytkowy o pow. 73,20 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Gałczyńskiego 17; wadium 500 zł; (wolny po 30.11.2016r.);
 9. Lokal użytkowy o pow. 122,39 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Gałczyńskiego 19; wadium 600 zł; (wolny po 31.12.2016r.);
 10. Lokal użytkowy o pow. 20,68 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2; wadium 400 zł;
 11. Lokal użytkowy o pow. 73,90 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2; wadium 400 zł; (wolny po 31.12.2016r.);
 12. Garaż o pow. 17,10 m2; położony przy ul. Inowrocławskiej 1, z przeznaczeniem na garażowanie samochodu osobowego; wadium 300 zł (wolny po 30.11.2016r.);
 13. Lokal użytkowy o pow. 64,29 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 51; wadium 400 zł;
 14. Lokal użytkowy o pow. 89,07 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 51; wadium 500 zł;
 15. Lokal użytkowy o pow. 40,80 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 2; wadium 400 zł;
 16. Lokal użytkowy o pow. 91,74 m2; położony w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 51; z przeznaczeniem na cichą działalność; wadium 200 zł;
 17. Lokal użytkowy o pow. 73,88 m2; położony w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Gałczyńskiego 21; z przeznaczeniem na magazyn lub cichą działalność; wadium 200 zł;
 18. Lokal użytkowy o pow. 71,70 m2; położony w piwnicy pawilonu handlowego przy ul. Konopnickiej 28; wadium 300 zł;
 19. Lokale użytkowe – pokoje o pow. ok. 11 m2 i ok. 12 m2; położone na parterze budynku administracji przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1; wraz z prawem korzystania z pomieszczeń wspólnych (korytarze, w.c.) rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanej; z przeznaczeniem na biura; wadium 100 zł za pokój;
 20. Lokal użytkowy o pow. 42,81 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 80-86; wadium 300 zł;
 21. Lokal użytkowy o pow. 29,00 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 2; wadium 200 zł;
 22. Lokal użytkowy o pow. 71,06 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Bocianowo 20; wadium 400 zł;
 23. Lokal użytkowy o pow. 84,58 m2 połączony z piwnicą o pow. 10 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy Bocianowo 20; wadium 400 zł; – istnieje możliwość złożenia oferty ze zróżnicowaną stawką dot. powierzchni lokalu i piwnicy;
 24. Lokal użytkowy o pow. 69,11 m2; położony na I piętrze budynku administracji przy ul. Grunwaldzkiej 14A; z przeznaczeniem na biuro; wadium 400 zł;
 25. Lokal użytkowy o pow. 62,47 m2; położony na poziomie piwnicy budynku mieszkalnego z oddzielnym wejściem przy Inowrocławskiej 20; wadium 300 zł;
 26. Lokal użytkowy o pow. 86,90 m² (do adaptacji); położony w piwnicy budynku administracji przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1; wadium 200 zł;
 27. Część wiaty magazynowej o pow. 140 m2; położonej przy ul. Inowrocławskiej 1; wadium 300 zł;

 

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stanem technicznym wybranego lokalu,  jego dokumentacją,  warunkami użytkowania i standardowym wzorem umowy.

Oferta powinna zawierać proponowaną stawkę (netto) za 1 m² powierzchni, określać szczegółowo rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym  lokalu.

Do oferty należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz  nr konta bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia oferty.

W przypadku braku wpisu do CEIDG należy dołączyć oświadczenie, że w przypadku wybrania oferty, oferent  dokona bezzwłocznej jej rejestracji.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach umieszczając dane oferenta, numer telefonu oraz adres lokalu, którego dotyczy oferta.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 12, pokój nr 12 do dnia 19 października  2016r. do godz. 900.  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  na konto Spółdzielni w PKO BP II Oddział Centrum Bydgoszcz nr 24 1020 1475 0000 8602 0021 2795. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października  2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni – Sala Posiedzeń I piętro.

Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

W przypadku wycofania się zwycięzcy z przetargu, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi na rzecz BSM.

Warunkiem podpisania umowy jest uiszczenie przez zwycięzcę przetargu zabezpieczenia finansowego lokalu w wysokości dwumiesięcznych opłat określonych umową w terminie ustalonym ze Spółdzielnią.

Na poczet finansowego zabezpieczenia lokalu ulega zaliczeniu wpłacone wadium.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru branży oraz unieważnienia przetargu, lub jego części, bez podania przyczyny.

Ponadto Zarząd  informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych usytuowanych na X i XI piętrach z przeznaczeniem na cele biurowe.

Przetarg na lokal mieszkalny

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 12 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przy ul. Biziela 24/18 o pow. użytk.  60,30 m2, cena wywoławcza: 187.000,00 zł.

Termin składania ofert: do dnia 26.10.2016 r. do godz. 8:30.

Specyfikację istotnych warunków przetargu można odebrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 12 pok. nr 2, jak również została umieszczona na  stronie internetowej  oraz na tablicach ogłoszeń w Administracjach Osiedli.

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie oczekujący z którymi Spółdzielnia ma zawarte umowy w sprawie określenia kolejności przydziału mieszkania.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
specyfikacja: pobierz
zgoda na przetwarzanie danych osobowych: pobierz oświadczenie
zapoznanie się z przedmiotem przetargu: pobierz oświadczenie

Zdjęcia

Wolne lokale użytkowe

OSIEDLE BŁONIE Tel. 52 379 12 71

Pawilon handlowy przy ul. Broniewskiego 4

 1. Lokal użytkowy o pow. 249,27 m2; położony na I piętrze;
 2. Lokal użytkowy o pow. 365,91 m2; położony na I piętrze;
 3. Lokal użytkowy o pow. 60,70 m2; położony w piwnicy pawilonu handlowego;
 4. Lokal użytkowy o pow. 96,75 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego;
 5. Lokal użytkowy o pow. 67,00 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego;

Pozostałe lokale

 1. Lokal użytkowy o pow. 64,29 m²; położony na parterze budynku mieszkalnego przy Waryńskiego 51;
 2. Lokal użytkowy o pow.  20,68 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2;
 3. Lokal użytkowy o pow. 89,07 m²; położony na parterze budynku mieszkalnego przy Waryńskiego 51;
 4. Lokal użytkowy o pow. 40,80 m²; położony na parterze budynku mieszkalnego przy Waryńskiego 2;
 5. Lokal użytkowy o pow. 138,15 m²; położony na parterze budynku mieszkalnego przy 16 Pułku Ułanów Wlkp. 2;
 6. Lokal użytkowy o pow. 91,74 m2; położony w piwnicy budynku mieszkalnego przy Waryńskiego 51; z przeznaczeniem na cichą działalność;
 7. Lokal użytkowy o pow. 73,88 m2; położony w piwnicy budynku mieszkalnego przy Gałczyńskiego 21; z przeznaczeniem na cichą działalność;
 8. Lokal użytkowy o pow. 86,90 m² (do adaptacji); położony w piwnicy budynku administracji przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1;
 9. Lokal użytkowy – pokój o pow. od ok. 11 m2; położony na parterze budynku administracji przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1; wraz z prawem korzystania z pomieszczeń wspólnych (korytarze, w.c.) rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanej; z przeznaczeniem na biura;
OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE Tel. 52 322 05 07
 1. Lokal użytkowy o pow. 42,81 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 80-86;
 2. Lokal użytkowy o pow. 69,11 m2; położony na I piętrze budynku administracji przy ul. Grunwaldzkiej 14A; z przeznaczeniem na biuro;
 3. Lokal użytkowy o pow. 29,00 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 2;
 4. Lokal użytkowy o pow. 71,06 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Bocianowo 20;
OSIEDLE SZWEDEROWO Tel. 52 340 53 63

Pawilon handlowy przy ul. Konopnickiej 28

Lokal użytkowy o pow. 71,70 m2; położony w piwnicy z oddzielnym wejściem;

OSIEDLE GÓRZYSKOWO Tel. 52 373 71 47
 1. Część wiaty magazynowej o pow. 140 m2; położonej przy ul. Inowrocławskiej 1;
 2. Lokal użytkowy o pow. 62,47 m2; położony na poziomie piwnicy budynku mieszkalnego z oddzielnym wejściem przy ul. Inowrocławskiej 20;

 

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stanem technicznym wybranego lokalu,  jego dokumentacją oraz warunkami użytkowania, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod wskazanym wyżej numerem telefonu.

Ponadto Zarząd informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych usytuowanych na X i XI piętrach z przeznaczeniem na cele biurowe.