Przetarg na wynajem lokali użytkowych

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg ofertowy na wynajem następujących lokali użytkowych:

 1. Lokal użytkowy o pow. 249,27 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 800 zł; 
 2. Lokal użytkowy o pow. 365,91 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 900 zł;
 3. Lokal użytkowy o pow. 60,70 m2; położony w piwnicy pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 500 zł;
 4. Lokal użytkowy o pow. 96,75 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 500 zł;
 5. Lokal użytkowy o pow. 67,00 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 500 zł; (wolny po 30.09.2016r.)
 6. Lokal użytkowy o pow. 138,15 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. 16 Pułku Uł. Wlkp. 2; wadium 500 zł;
 7. Lokal użytkowy o pow. 64,29 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 51; wadium 400 zł;
 8. Lokal użytkowy o pow. 89,07 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 51; wadium 500 zł;
 9. Lokal użytkowy o pow. 40,80 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 2; wadium 400 zł;
 10. Lokal użytkowy o pow. 91,74 m2; położony w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 51; z przeznaczeniem na cichą działalność; wadium 200 zł;
 11. Garaż o pow. 17,10 m2; położony przy ul. Inowrocławskiej 1, z przeznaczeniem na garażowanie samochodu osobowego; wadium 300 zł (wolny po 30.11.2016r.)
 12. Lokal użytkowy o pow. 73,88 m2; położony w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Gałczyńskiego 21; z przeznaczeniem na magazyn lub cichą działalność; wadium 200 zł;
 13. Lokal użytkowy o pow. 20,68 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2; wadium 400 zł;
 14. Lokal użytkowy o pow. 71,70 m2; położony w piwnicy pawilonu handlowego przy ul. Konopnickiej 28; wadium 300 zł;
 15. Lokale użytkowe – pokoje o pow. ok. 11 m2 i ok. 12 m2; położone na parterze budynku administracji przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1; wraz z prawem korzystania z pomieszczeń wspólnych (korytarze, w.c.) rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanej; z przeznaczeniem na biura; wadium 100 zł za pokój;
 16. Lokal użytkowy o pow. 42,81 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 80-86; wadium 300 zł;
 17. Lokal użytkowy o pow. 29,00 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 2; wadium 200 zł;
 18. Lokal użytkowy o pow. 71,06 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Bocianowo 20; wadium 400 zł;
 19. Lokal użytkowy o pow. 84,58 m2 połączony z piwnicą o pow. 10 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy Bocianowo 20; wadium 400 zł; – istnieje możliwość złożenia oferty ze zróżnicowaną stawką dot. powierzchni lokalu i piwnicy;
 20. Lokal użytkowy o pow. 69,11 m2; położony na I piętrze budynku administracji przy ul. Grunwaldzkiej 14A; z przeznaczeniem na biuro; wadium 400 zł;
 21. Lokal użytkowy o pow. 62,47 m2; położony na poziomie piwnicy budynku mieszkalnego z oddzielnym wejściem przy Inowrocławskiej 20; wadium 300 zł;
 22. Lokal użytkowy o pow. 86,90 m² (do adaptacji); położony w piwnicy budynku administracji przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1; wadium 200 zł;
 23. Część wiaty magazynowej o pow. 140 m2; położonej przy ul. Inowrocławskiej 1; wadium 300 zł;

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stanem technicznym wybranego lokalu,  jego dokumentacją,  warunkami użytkowania i standardowym wzorem umowy.

Oferta powinna zawierać proponowaną stawkę (netto) za 1 m² powierzchni, określać szczegółowo rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym  lokalu.

Do oferty należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz  nr konta bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia oferty.

W przypadku braku wpisu do CEIDG należy dołączyć oświadczenie, że w przypadku wybrania oferty, oferent  dokona bezzwłocznej jej rejestracji.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach umieszczając dane oferenta, numer telefonu oraz adres lokalu, którego dotyczy oferta.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 12, pokój nr 12 do dnia 6 września  2016r. do godz. 900.  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  na konto Spółdzielni w PKO BP II Oddział Centrum Bydgoszcz nr 24 1020 1475 0000 8602 0021 2795.

Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 września  2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni – Sala Posiedzeń I piętro.

Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

W przypadku wycofania się zwycięzcy z przetargu, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi na rzecz BSM.

Warunkiem podpisania umowy jest uiszczenie przez zwycięzcę przetargu zabezpieczenia finansowego lokalu w wysokości dwumiesięcznych opłat określonych umową w terminie ustalonym ze Spółdzielnią.

Na poczet finansowego zabezpieczenia lokalu ulega zaliczeniu wpłacone wadium.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru branży oraz unieważnienia przetargu, lub jego części, bez podania przyczyny.

Ponadto Zarząd  informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych usytuowanych na X i XI piętrach z przeznaczeniem na cele biurowe.

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 12 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony:

 1. na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie własności przy ul. Gałczyńskiego 16/31 o pow. użytk. 35,40 m2 cena wywoławcza 117.000,00 zł.
 2. na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Bocianowo 45/7 o pow. użytk. 30,60 m2 i przynależnym pomieszczeniem stanowiącym w.c. na klatce schodowej o pow. użytkowej  1,28 m2 cena wywoławcza 50.000,00 zł.

 

Termin składania ofert: do dnia 08.09.2016 r. do godz. 9:00.

Specyfikację istotnych warunków przetargu można odebrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 12 pok. nr 2, jak również została umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w Administracjach Osiedli.

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie oczekujący z którymi Spółdzielnia ma zawarte umowy w sprawie określenia kolejności przydziału mieszkania.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
specyfikacja
zgoda na przetwarzanie danych osobowych
oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu
rzut mieszkania Gałczyńskiego 16/31
rzut mieszkania Bocianowo 45/7

 

Gałczyńskiego 16/31 – zdjęcia

Bocianowo 45/7 – zdjęcia

Zatrudnimy specjalistę ds. dźwigów osobowych.

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 12 poszukuje pracownika na stanowisko:   specjalista ds. dźwigów osobowych

1. Oferta powinna zawierać:
     – CV,
     – list motywacyjny, 
     – dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

2. Kandydat posiadać powinien:
     – wykształcenie techniczne wyższe o kierunku elektrycznym
        lub  elektronicznym,
     – min. 2-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku technicznym,
     – stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości powyżej 3 m.

     Mile widziane:
      – doświadczenie z zakresu automatyki i pracy dźwigów osobowych,
      – uprawnienia budowlane do nadzoru robót elektrycznych.

      Zakres obowiązków:
       – nadzór nad pracami konserwacyjnymi i remontowymi dźwigów 
         osobowych wraz z ich przygotowaniem i rozliczeniem.

Poszukujemy dokładnej, solidnej i pracowitej osoby w zamian oferując stałe zatrudnienie wraz z pełnym pakietem socjalnym i systemem premiowania.
Oferty należy składać w sekretariat Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 Bydgoszcz lub przesyłać pocztą.
Nadesłanych ofert nie zwracamy. 

NOWE OKRESY ROZLICZENIOWE

Zgodnie z komunikatem umieszczonym w kwietniowym wydaniu Informatora uprzejmie przypominamy o nowych okresach rozliczeniowych:

– rozliczenie kosztów ogrzewania nastąpi za okres od 1.07.2015 r. do 31.08.2016 r.

– rozliczenie wody, energii elektrycznej i gazu za okres od 1.01.2016 r. do 31.08.2016 r.

W związku z powyższym radiowe odczyty wodomierzy w Państwa mieszkaniach będą dokonane na dzień 31.08.2016 r.

Przyjmiemy do pracy w BSM

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 12 poszukuje pracowników na stanowisko:      Sprzątaczka/Sprzątacz

1. Oferta powinna zawierać:
     – CV,
     – list motywacyjny,
     – dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

2. Kandydat posiadać powinien:
     – doświadczenie na podobnym stanowisku – dodatkowy atut, 
     – dobry stan zdrowia.

Poszukujemy dokładnych, solidnych i pracowitych osób w zamian oferując stałe zatrudnienie wraz z pełnym pakietem socjalnym i systemem premiowania.
Oferty należy składać w Administracji Osiedla Błonie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1 lub przesyłać pocztą. Nadesłanych ofert nie zwracamy. 

Plany pracy D.K. “ORION” i Klubu “ARKA”

D.K. “Orion” BSM
ul. 16 Płk. Ułanów WLKP. 1
85-319 Bydgoszcz; tel. 52 348 72 01
kierownik klubu – Nikoletta Stachura

» plan letnich zajęć wakacyjnych: pobierz załącznik
» plan pracy na 09/2016: pobierz załącznik


Klub “Arka” BSM

ul. M. Konopnickiej 24a
85-124 Bydgoszcz; tel. 52 348 72 02
kierownik klubu – Nikoletta Stachura

» plan letnich zajęć wakacyjnych: pobierz załącznik
» plan pracy na 09/2016: pobierz załącznik