BSM poszukuje na stanowisko: Kierownik Administracji Osiedla

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy
ul. Grunwaldzka 12
poszukuje pracownika na stanowisko:  Kierownik Administracji Osiedla

1. Oferta powinna zawierać:
– list motywacyjny,
– CV,
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
– dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
– podpisana zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2.Kandydat posiadać powinien:
– wykształcenie  wyższe (ekonomiczne, prawnicze lub techniczne)
   ♦ odpowiednie dla zajmowanego stanowiska,
   ♦ z udokumentowanym stażem pracy minimum 7 lat, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
– doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
– umiejętność kierowania zespołem ludzkim,
– zdolności interpersonalne,
– umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresującymi,
– mile widziane uprawnienia budowlane.

Do oferty należy dołączyć podpisaną poniższą klauzulę.

>>Pobierz dokument – zgoda na przetwarzanie danych<<

Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12, 85-236 Bydgoszcz, przesyłać pocztą lub na adres e-mail: bsmzarzad@pro.onet.pl