BSM poszukuje na stanowisko: sprzątacz

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 12 poszukuje pracownika w Administracji Osiedla Błonie na stanowisko: sprzątaczka / sprzątacz.

 1. Oferta powinna zawierać:
  – list motywacyjny,
  – CV,
  – dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 2. Kandydat posiadać powinien:
  – doświadczenie na podobnym stanowisku – dodatkowy atut,
  – dobry stan zdrowia.

   

Oferty należy składać w administracji osiedla Błonie ul. 16 Puku Ułanów Wlkp. 1 lub na adres e-mail: bsm1@pro.onet.pl

Prosimy o dołączenie do oferty kopii dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Oferta powinna też posiadać podpisaną poniższą klauzulę.

>>Pobierz dokument – zgoda na przetwarzanie danych<<