Informacja o zmianie zasad dostarczania odpadów komunalnych do PSZOK

W związku ze zmianą zasad dostarczania odpadów komunalnych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalny w Bydgoszczy poniżej zamieszczamy Regulamin PSZOK Urzędu Miasta Bydgoszczy wraz z załącznikami:

REGULAMIN PSZOK
OŚWIADCZENIE O POCHODZENIU ODPADÓW DOSTARCZONYCH DO PSZOK
UPOWAŻNIENIE DOSTARCZENIA ODPADÓW DO PSZOK
WYKAZ ODPADÓW PRZYJMOWANYCH DO PSZOK

 

ADRESY  PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH:
CZYNNE SĄ CODZIENNIE OD 8:00 DO 20:00,
Z WYŁĄCZENIEM NIEDZIEL I DNI ŚWIĄTECZNYCH

Ołowiana 43 – tel. 52 506 59 23,
Jasiniecka 7a – tel. 52 506 59 24.
Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25