ISO PN-EN 9001:2015

W roku 2007 Spółdzielnia uzyskała certyfikat ISO 9001 nadany przez firmę certyfikującą ISOQAR CEE.

W roku 2017 certyfikat ten został potwierdzony i przedłużono jego ważność do roku 2019 ze zaktualizowaną normą  ISO PN-EN 9001:2015.

Certyfikat rejestracji – pobierz plik

Polityka jakości zapisana jest w formie dokumentu PDF – pobierz plik

Do przeglądania plików PDF służy darmowy program – Adobe Reader