KOMUNIKAT – Walne Zgromadzenie 2018 r.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od dnia 17 maja 2018 r. zostały wyłożone w siedzibie Spółdzielni i w Administracjach Osiedli projekty uchwał Zarządu BSM od nr 1 do nr 13 przygotowane na Walne Zgromadzenie 2018 roku, zgodnie z proponowanym porządkiem obrad.

W/w dokumenty udostępniono również dla członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na stronie internetowej Spółdzielni (www.bsm.bydgoszcz.pl) w zakładce e-BOK. Dostęp do aplikacji e-BOK można uzyskać po złożeniu wniosku w Administracji Osiedla lub w Dziale Opłat i Windykacji w budynku Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy, pokój nr 10.

                                                                                              Zarząd

                                                                    Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej