Komunikat

Uprzejmie informujemy że zgodnie z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r, poz. 1579), która weszła w życie dnia 6 września 2019r. nie ma możliwości deklarowania przez użytkowników lokali mieszkalnych i lokali użytkowych  nie segregowania odpadów komunalnych. W związku z powyższym użytkownik lokalu mieszkalnego i użytkowego jest zobowiązany do segregowania wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych.