Konkurs literacki dla seniorów OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

 

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem Konkursu jest  Klub Arka należący do Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. Konkurs adresowany jest do seniorów 50+
 3. Pracę należy przesłać do  30 czerwca 2020 roku.
 4. Prace o dowolnej tematyce będą oceniane w dwóch kategoriach:
  – OPOWIADANIE
  – WIERSZ
 5. Jeden Autor może nadesłać 1 utwór w kategorii „opowiadanie”, a w kategorii „wiersz” maksymalnie 2 utwory.
 6. Praca literacka nadesłana na Konkurs musi być pracą autorską, napisaną w języku polskim, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną na żadnych konkursach literackich.
 7. Opowiadanie zgłoszone do Konkursu nie może przekraczać 3 stron znormalizowanego maszynopisu. Nie ma limitu znaków dla wierszy.
 8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 lipca 2020 roku.
 9. Prace należy przysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: bydgoszczobiektywnie@gmail.com wpisując w temacie „Ocalić od zapomnienia”.
 10. W treści maila należy podać: imię i nazwisko, adres, wiek i numer telefonu, dodając załącznik czyli pracę konkursową.
 11. Utwory oceni jury powołane przez organizatorów.
 12. Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy (i publikacja na stronie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej). 
 13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bsm.bydgoszcz.pl do 15 sierpnia 2020 roku. 

Bliższe informacje pod nr tel.: 663 330 503, lub pod adresem mailowym: bydgoszczobiektywnie@gmail.com 
Koordynator konkursu: Sylwester Janik.