Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
kadencji 2016 – 2019

Nazwisko i imię Osiedle Funkcja
Bejgerowski Tadeusz Śródmieście  
Brachowski Marcin Szwederowo  
Dombrowski Marian Szwederowo Przewodniczący RN
Drelak Andrzej Wzgórze Wolności  
Hernet Mirosław Wzgórze Wolności  
Gerth Anna Śródmieście  
Graczyk Waldemar Górzyskowo  
Kołodziejczyk Krzysztof Błonie  
Korniluk Mirosława Szwederowo  
Koziński Piotr Wzgórze Wolności  
Kufel Marzena Błonie  
Matthews Roman Wzgórze Wolności  
Murawski Ryszard Błonie  
Przybył Teresa Błonie  
Sitko Irena Szwederowo  
Skalski Wojciech Górzyskowo Sekretarz RN

Prezydium Rady Nadzorczej BSM:

 1. Dombrowski Marian – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 2. Kołodziejczyk Krzysztof – Z-ca Przewodniczącego RN,
 3. Skalski Wojciech – Sekretarz Rady Nadzorczej,
 4. Bejgerowski Tadeusz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 5. Graczyk Waldemar – Przewodniczący Komisji GZM,
 6. Gerth Anna – Przewodnicząca Komisji ds. Działalności Społecznej i Kulturalnej.

 

Komisje Stałe Rady Nadzorczej

I. Komisja Rewizyjna:

 1. Bejgerowski Tadeusz – Przewodniczący
 2. Hernet Mirosław
 3. Kołodziejczyk Krzysztof – Z-ca Przewodniczącego
 4. Koziński Piotr – Sekretarz
 5. Skalski Wojciech

II. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

 1. Graczyk Waldemar – Przewodniczący
 2. Murawski Ryszard – Z-ca Przewodniczącego
 3. Korniluk Mirosława
 4. Przybył Teresa – Sekretarz
 5. Drelak Andrzej

III. Komisja ds. Działalności Społecznej i Kulturalnej:

 1. Gerth Anna – Przewodnicząca
 2. Matthews Roman – Z-ca Przewodniczącego
 3. Sitko Irena
 4. Kufel Marzena
 5. Brachowski Marcin – Sekretarz