Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Tadeusz Stańczak – prezes Zarządu
Wojciech Michalak – z-ca prezesa Zarządu ds. technicznych
Henryk Reszka – z-ca prezesa Zarządu ds. eksploatacji