Petycja do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej współorganizował spotkanie w dniu 21 lipca br. w D.K. ORION – środowiska spółdzielni mieszkaniowych, zrzeszonych w Regionalnym Związku Rewizyjnym SM w Bydgoszczy. 

Przedstawiciele zarządów spółdzielni mieszkaniowej zgodnie ustalili wniosek o konieczności skierowania petycji do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z uwagi na jego ostatnią decyzję z dnia 10 czerwca br. o podwyżkach cen jednostkowych poszczególnych składników opłat za ciepło – o prawie 9 %.

Petycję podpisały zarządy wszystkich spółdzielni mieszkaniowych z Bydgoszczy i okolic.

Wyrażamy zatem nadzieję, iż instytucja jaką jest URE , która została powołana w 1997r. do regulacji rynku energetycznego  (w tym przeciwko działaniom o charakterze monopolizującym) – zadba wreszcie  także  o interes wszystkich  odbiorców ciepła i będzie rzeczywiście mieć na uwadze nie tylko interes  przedsiębiorstw energetycznych.

W załączeniu tekst petycji i podpisy
Petycja spółdzielni mieszkaniowych skierowana do Prezesa URE