Poszukujemy pracownika

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa
zatrudni
Specjalistę do spraw zarządzania nieruchomościami.

Zadania bieżące:

 • koordynacja funkcjonowania Administracji Osiedlowych w zakresie pełnej obsługi eksploatacyjnej i utrzymania wszystkich nieruchomości,
 • współpraca z działem technicznym w sprawach remontów nieruchomości,
 • udział w tworzeniu założeń do planów gospodarczych  w Spółdzielni,
 • udział w zebraniach z członkami i mieszkańcami nieruchomości lub Osiedli
  (w ramach statutowych organów BSM),
 • współpraca z kierownictwami poszczególnych Osiedli przy rozwiązywaniu problemów poszczególnych nieruchomości i usuwaniu podstawowych  bolączek,
 • składanie raportów okresowych właściwym przełożonym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • udokumentowane doświadczenie w pracy przy zarządzaniu nieruchomościami,
 • 3-letni okres pracy na stanowisku wymagającym umiejętności kierowania zespołem pracowników,
 • ukończenie studiów w zakresie zarządzania nieruchomościami lub ukończenie studiów podyplomowych, alternatywnie ukończenie kursu w zakresie zarządzania nieruchomościami,
 • mile widziane będzie posiadanie licencji zarządcy nieruchomości uzyskanej przed rokiem 2014,
 • prawo jazdy kat. B
 • kandydat powinien cechować się : kulturą osobistą, komunikatywnością, zdolnościami interpersonalnymi, umiejętnościami negocjacyjnymi,
 • dodatkowym atutem będzie wiedza o zasadach prowadzenia gospodarki nieruchomościami w warunkach spółdzielni mieszkaniowej.

Oferujemy:

 • pracę u solidnego pracodawcy, w firmie obowiązuje Układ Zbiorowy Pracy
 • po okresie próbnym umowę o pracę na czas nieokreślony,
 • pracę w obrębie miasta,
 • możliwość korzystania z okresowych szkoleń,
 • korzystanie z udogodnień socjalnych określonych w odrębnym regulaminie.

Oferty należy składać w sekretariacie ul. Grunwaldzka 12  lub na adres e-mail: bsmzarzad@pro.onet.pl

Prosimy o dołączenie do oferty kopii dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Oferta powinna też posiadać podpisaną poniższą klauzulę:
>>Pobierz dokument – zgoda na przetwarzanie danych<<