Poszukujemy pracownika

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa
zatrudni
Specjalistę ds. ekonomicznych

Zadania bieżące:

1/ koordynacja funkcjonowania Administracji Osiedlowych w zakresie pełnej obsługi ekonomicznej, rachunkowej i rozliczeniowo-kosztowej,

2/ współpraca z działem księgowym w sprawach ewidencjonowania kosztów na nieruchomościach,

3/ udział w tworzeniu założeń do planów gospodarczych Spółdzielni,

4/ składanie raportów okresowych w zakresie ekonomiczno-rozliczeniowym,

5/ obsługa punktu kasowego.

Wymagania:

1/ wykształcenie wyższe lub średnie,

2/ udokumentowane doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości i rachunkowości,

3/ umiejętność w obsłudze komputera, w tym bardzo dobra znajomość programów MS Office (Word, Excel),

4/ kandydat powinien cechować się: kulturą osobistą, dokładnością, cierpliwością, samodzielnością w działaniu, umiejętnościami analitycznego myślenia, pracą w zespole, pracą z klientem oraz zdolnością komunikowania się,

5/ dodatkowym atutem będzie wiedza o zasadach prowadzenia gospodarki ekonomiczno-księgowej w warunkach Spółdzielni Mieszkaniowej.

Oferujemy:

1/ pracę u solidnego pracodawcy,

2/ po okresie próbnym umowę o pracę na czas nieokreślony,

3/ możliwość korzystania z okresowych szkoleń,

4/ pakiet socjalny.

Oferty należy składać w Sekretariacie ul. Grunwaldzka 12 lub na adres e-mail: bsmzarzad@pro.onet.pl

Prosimy o dołączenie do oferty kopii dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Oferta powinna też posiadać podpisaną poniższą klauzulę:
>>Pobierz dokument – zgoda na przetwarzanie danych<<