Poszukujemy pracownika

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 12
poszukuje pracownika  na stanowisko:
Technik – Administrator
w wymiarze pełnego etatu

 

  1. Kandydat posiadać powinien:
  • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
  • umiejętność kierowania zespołem ludzkim,
  • umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresującymi,
  • doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami,
  • mile widziane uprawnienia budowlane.

Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12, 85-236 Bydgoszcz, przesyłać pocztą lub na adres e-mail: bsmzarzad@pro.onet.pl

Prosimy o dołączenie do oferty kopii dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Oferta powinna też posiadać podpisaną poniższą klauzulę:
>>Pobierz dokument – zgoda na przetwarzanie danych<<