Praca w BSM

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 12, poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. instalacji sanitarnych
w wymiarze pełnego etatu

1. Oferta powinna zawierać:
– list motywacyjny
– CV
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

2. Kandydat posiadać powinien:
– wykształcenie wyższe lub średnie techniczne odpowiednie dla zajmowanego stanowiska,
– praktyczna znajomość wykonawstwa instalacji co, wod.-kan. i gaz oraz kosztorysowania robót instalacyjnych

3. Mile widziane:
– uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Do oferty prosimy o dołączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 ze zm.)

Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12, przesyłać pocztą lub na adres mail: kadry@bsm.bydgoszcz.pl.