Przetarg na wykonanie książeczek opłat

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12
85-236 Bydgoszcz, tel. 52 376-97-82
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE
KSIĄŻECZEK OPŁAT CZYNSZU W ILOŚCIACH około 9.870 szt.

Termin wykonania usługi: 26 czerwiec 2020r.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 28.05.2020 r. godz. 9oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2020r. o godz. 1015 w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wadium wynosi 1.000,-zł.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać poniżej.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 52 376 97 53.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
projekt książeczki
specyfikacja do książeczek 2020
oświadczenie oferenta
umowa przetwarzania danych
projekt umowy