Przetarg na wykonanie książeczek opłat

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12
85-236 Bydgoszcz, tel. 52 376-97-82

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE KSIĄŻECZEK OPŁAT CZYNSZU W ILOŚCIACH około 10.900 szt.

 

Termin wykonania usługi: 22 czerwiec 2018r.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 18.05.2018 r.  godz.  9oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2018r. o godz. 1000 w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wadium wynosi 1.000,-zł.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 17 lub na stronie internetowej.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 52 376 97 53.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
specyfikacja
przykładowy projekt książeczki
projekt umowy