PRZETARG na wynajem lokali użytkowych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg ofertowy
na
wynajem następujących lokali użytkowych: 

 1. Lokal użytkowy o pow. 249,27 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 800 zł;
 2. Lokal użytkowy o pow. 365,91 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 900 zł;
 3. Lokal użytkowy o pow. 327,27 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 900 zł;
 4. Lokal użytkowy o pow. 155,00 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 500 zł;
 5. Lokal użytkowy o pow. 58,66 m2; położony na parterze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 500 zł;
 6. Lokal użytkowy o pow. 53,62 m2; położony na parterze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 500 zł; (wolny po 31.03.2018r.)
 7. Lokal użytkowy o pow. 68,41 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Gałczyńskiego 17; wadium 500 zł;
 8. Lokal użytkowy o pow. 109,66 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Gałczyńskiego 19; wadium 500 zł
 9. Lokal użytkowy o pow. 53,06 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Gałczyńskiego 21; wadium 500 zł
 10. Lokal użytkowy o pow. 43,98 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Konopnickiej 28; wadium 500 zł; (wolny po 28.02.2018r.)
 11. Lokal użytkowy o pow. 130,70 m2; położony w pawilonie handlowym przy ul. Konopnickiej 30; wadium 500 zł;
 12. Lokal użytkowy o pow. 49,68 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2; wadium 400 zł;
 13. Lokal użytkowy o pow. 76,97 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2; wadium 500 zł;
 14. Lokal użytkowy o pow. 173,22 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2; wadium 500 zł;
 15. Lokal użytkowy o pow. 12,84 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 51; wadium 400 zł;
 16. Lokal użytkowy o pow. 60,60 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 51; wadium 400 zł;
 17. Lokal użytkowy o pow. 58,34 m2 połączony z piwnicą o pow. 42,02 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 51; wadium 400 zł; – istnieje możliwość złożenia oferty ze zróżnicowaną stawką dot. powierzchni lokalu i piwnicy;
 18. Lokal użytkowy o pow. 40,80 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 2; wadium 400 zł;
 19. Lokal użytkowy o pow. 91,74 m2; położony w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 51; z przeznaczeniem na cichą działalność; wadium 200 zł;
 20. Lokale użytkowe – pokoje o pow. ok. 31, ok. 11 m2 i ok. 11 m2; położone na parterze budynku administracji przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1; wraz z prawem korzystania z pomieszczeń wspólnych (korytarze, w.c.) rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanej; z przeznaczeniem na biura; wadium 100 zł za pokój;
 21. Garaż o pow. 15,90 m2; położony przy ul. Rycerskiej 12, z przeznaczeniem na garażowanie samochodu osobowego; wadium 300 zł;
 22. Lokal użytkowy o pow. 42,81 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 80-86; wadium 300 zł;
 23. Lokal użytkowy o pow. 29,00 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 2; wadium 200 zł;
 24. Lokal użytkowy o pow. 71,06 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Bocianowo 20; wadium 400 zł;
 25. Lokal użytkowy o pow. 84,58 m2 połączony z piwnicą o pow. 10 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Bocianowo 20; wadium 400 zł; – istnieje możliwość złożenia oferty ze zróżnicowaną stawką dot. powierzchni lokalu i piwnicy;
 26. Lokal użytkowy o pow. 86,90 m² (do adaptacji); położony w piwnicy budynku administracji przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1; wadium 200 zł;
 27. Część wiaty magazynowej o pow. 140 m2; położonej przy ul. Inowrocławskiej 1; wadium 300 zł;

 

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stanem technicznym wybranego lokalu, jego dokumentacją, warunkami użytkowania i standardowym wzorem umowy.

     Oferta powinna zawierać proponowaną stawkę (netto) za 1 m² powierzchni, określać szczegółowo rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym lokalu. Do oferty należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr konta bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia oferty. W przypadku braku wpisu do CEIDG należy dołączyć oświadczenie, że w przypadku wybrania oferty, oferent dokona bezzwłocznej jej rejestracji. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach umieszczając dane oferenta, numer telefonu oraz adres lokalu, którego dotyczy oferta.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 12, Sekretariat (pokój nr 12) do dnia 10 stycznia 2018r. do godz. 900. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w PKO BP II Oddział Centrum Bydgoszcz nr 24 1020 1475 0000 8602 0021 2795. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 stycznia 2018r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni – Sala Posiedzeń I piętro. Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

     W przypadku wycofania się zwycięzcy z przetargu, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi na rzecz BSM. Warunkiem podpisania umowy jest uiszczenie przez zwycięzcę przetargu zabezpieczenia finansowego lokalu w wysokości dwumiesięcznych opłat określonych umową w terminie ustalonym ze Spółdzielnią. Na poczet finansowego zabezpieczenia lokalu ulega zaliczeniu wpłacone wadium.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru branży oraz unieważnienia przetargu, lub jego części, bez podania przyczyny.