Przetarg nieograniczony nr 14/2019

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców świadczących usługi okresowego 5-letniego sprawdzenia stanu technicznego budynków w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12
w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 17 kwietnia 2019 r.
do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 14-2019 – 5-letni przegląd budowlany
Załącznik nr 1 do Specyfikacji – Przetarg nr 14-2019
Załącznik nr 2 do Specyfikacji – Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 do Specyfikacji – Oświadczenie oferenta RODO
Załączniki nr 4a do Specyfikacji (GW)
Załączniki nr 4b do Specyfikacji (GW)
Załączniki nr 4c-e do Specyfikacji (GW)
Załączniki nr 5a do Specyfikacji (GSz)
Załączniki nr 5b do Specyfikacji (GSz)
Załączniki nr 5c-d do Specyfikacji (GSz)
Załączniki nr 5e do Specyfikacji (GSz)
Załączniki nr 6a do Specyfikacji (GS)
Załączniki nr 6b do Specyfikacji (GS)
Załączniki nr 6c-d do Specyfikacji (GS)
Załączniki nr 7a do Specyfikacji (GG)
Załączniki nr 7b do Specyfikacji (GG)
Załączniki nr 7c-d do Specyfikacji (GG)
Załączniki nr 8a do Specyfikacji (GB)
Załączniki nr 8b do Specyfikacji (GB)
Załączniki nr 8c do Specyfikacji (GB)
Załączniki nr 8d-e do Specyfikacji (GB)
Załączniki nr 8f do Specyfikacji (GB)
Załącznik nr 9 do Specyfikacji – Wzór protokołu (budynki garażowe)
Załącznik nr 10 do Specyfikacji – Wzór protokołu (budynki handlowo-usługowe)
Załącznik nr 11 do Specyfikacji – Wzór protokołu (budynki mieszkalne)
Załącznik nr 12 do Specyfikacji – Formularze ofertowe
Załącznik nr 13 do Specyfikacji – Formularze ofertowe
Załącznik nr 14 do Specyfikacji – Formularze ofertowe
Załącznik nr 15 do Specyfikacji – Formularze ofertowe
Załącznik nr 16 do Specyfikacji – Formularze ofertowe
Załącznik nr 17 do Specyfikacji – Wzór umowy