Przetarg nieograniczony nr 15/2019

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór wykonawców remontu 9 portali wejściowych do budynków, remontu części posadzek balkonów 2 budynków mieszkalnych oraz oczyszczenia ocieplonych elewacji 6 budynków mieszkalnych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście
w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 15-2019
Załącznik nr 1 do Specyfikacji – Przetarg nr 15-2019
Załącznik nr 2 do Specyfikacji – Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 do Specyfikacji – Oświadczenie oferenta RODO
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy – Tucholska 7 – remont balkonów
Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy – Karpacka 39C – remont balkonów
Załącznik nr 6a-6b – Formularz ofertowy – Grunwaldzka 12A i 12B – portale
Załącznik nr 7 – Formularz ofertowy – Czackiego 1 – portale
Załącznik nr 8 – Formularz ofertowy – Czackiego 3 – portale
Załącznik nr 9 – Formularz ofertowy – Gackowskiego 5 – portale
Załącznik nr 10 – Formularz ofertowy – Leszczyńskiego 101 – portale
Załącznik nr 11a-11b-11c – Formularz ofertowy – Czackiego 1 – czyszczenie elewacji
Załącznik nr 12a-12b-12c – Formularz ofertowy – Czackiego 6 – czyszczenie elewacji
Załącznik nr 13a-13b-13c – Formularz ofertowy – Halicka 24 – czyszczenie elewacji Załącznik nr 14a-14b-14c – Formularz ofertowy – Halicka 26 – czyszczenie elewacji Załącznik nr 15 – Formularz ofertowy – Karpacka 39 – czyszczenie elewacji
Załącznik nr 16 – Formularz ofertowy – Karpacka 39B – czyszczenie elewacji
Załącznik nr 17 – Projekt zadszenia balkonu – Tucholska 7 – remont balkonów
Załącznik nr 18 do Specyfikacji – Wzór umowy