Przetarg nieograniczony nr 16/2019

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór wykonawców modernizacji instalacji elektrycznych w poziomie piwnic wraz z tablicami GTR i TA dla 8 budynków mieszkalnych oraz wymiany instalacji odgromowej 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście
w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 25 kwietnia 2019 r.
do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 9:00. w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 16-2019
Załącznik nr 1 do Specyfikacji – Przetarg nr 16-2019
Załącznik nr 2 do Specyfikacji – Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 do Specyfikacji – Oświadczenie oferenta RODO
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy – Chorwacka 26
Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy – Ujejskiego 11
Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy – Tucholska 15
Załącznik nr 7 – Formularz ofertowy – Ujejskiego 29
Załącznik nr 8 – Formularz ofertowy – Brodzińskiego 1
Załącznik nr 9 – Formularz ofertowy – Brzozowa 38
Załącznik nr 10 – Formularz ofertowy – Chołoniewskiego 32
Załącznik nr 11 – Formularz ofertowy – Konopnickiej 34
Załącznik nr 12 – Formularz ofertowy – Nowodworska 25
Załącznik nr 13 do Specyfikacji – Wzór umowy