Przetarg nieograniczony nr 18/2019

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór wykonawców renowacji i uszczelnienia powierzchni dachów 3 budynków mieszkalnych oraz remontu pokrycia dachu 1 budynku administracyjno-biurowego.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12
w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 22 maja 2019 r. do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 maja 2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 18-2019 – Roboty dekarskie
Załącznik nr 1 do Specyfikacji – Przetarg nr 18-2019
Załącznik nr 2 do Specyfikacji – Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 do Specyfikacji – Oświadczenie oferenta RODO
Załącznik nr 4 i 4a do Specyfikacji – Formularz ofertowy – Czackiego 1
Załącznik nr 5 i 5a do Specyfikacji – Formularz ofertowy – Czackiego 3
Załącznik nr 6 i 6a do Specyfikacji – Formularz ofertowy – Gackowskiego 5
Załącznik nr 7 do Specyfikacji – Formularz ofertowy – Grunwaldzka 12
Załącznik nr 8 do Specyfikacji – Wzór umowy