Przetarg nieograniczony nr 26/2018

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót instalacyjnych w budynku mieszkalnym przy ulicy Waryńskiego 16 w Bydgoszczy:
1. Wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania
2. 
Montaż termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych na instalacji
   
cyrkulacji

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni: www.bsm.bydgoszcz.pl

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 20.08.2018 r. do godziny 08:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2018 r. o godzinie 09:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zamawiający dopuszcza do składania ofert w częściach.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 26/2018
Załączniki