Przetarg nieograniczony nr 26/2019

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców robót w zakresie wymiany istniejących przeszkleń oraz drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych na nowe o konstrukcji stalowej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12
w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 24 lipca 2019 r. do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zamawiający dopuszcza do składania ofert w częściach.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 26-2019
Załącznik nr 1 do Specyfikacji – Przetarg nr 26-2019
Załącznik nr 2 do Specyfikacji – Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 do Specyfikacji – Oświadczenie oferenta RODO
Załącznik nr 4 do Specyfikacji – Formularz ofertowy – Serbska 1
Załącznik nr 5 do Specyfikacji – Formularz ofertowy – Chorwacka 14
Załącznik nr 6 do Specyfikacji – Formularz ofertowy – Tucholska 9 i Tucholska 11
Załącznik nr 7 do Specyfikacji – Formularz ofertowy – Okrzei 2
Załącznik nr 8 do Specyfikacji – Okrzei 2 – schematy montażowe
Załącznik nr 9 do Specyfikacji – Wzór umowy