Przetarg nieograniczony nr 29/2019

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy ocieplenia fragmentu elewacji północnej budynku handlowo-usługowego w zasobach Osiedla Błonie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godziny 800.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 sierpnia 2019 r. o godzinie 900. w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 29-2019 – Ocieplenie budynku handlowo-usługowego (GB)
Załącznik nr 1 do Specyfikacji – Przetarg nr 29-2019
Załącznik nr 2 do Specyfikacji – Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 do Specyfikacji – Oświadczenie oferenta RODO
Załącznik nr 4 do Specyfikacji – Szkic z lokalizacją ściany przewidzianej do ocieplenia
Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy – Broniewskiego 4 (ocieplenie)
Załącznik nr 6 do Specyfikacji – Wzór umowy