Przetarg nieograniczony nr 3/2019

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór wykonawców prac projektowych w zakresie opracowania koncepcji oraz projektu technicznego adaptacji dwóch lokali użytkowych na mieszkania.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub otrzymać zwrotnie pocztą elektroniczną pod adresem działu
technicznego: rwamka@bsm.bydgoszcz.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 18 lutego 2019 r. do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
specyfikacja do przetargu nr 3
załącznik 1 do przetargu nr 3
załącznik 2 do przetargu nr 3
załącznik 3 do przetargu nr 3
załącznik 4 do przetargu nr 3
załącznik 5 do przetargu nr 3
załącznik 6 do przetargu nr 3