Przetarg nieograniczony nr 35/2019

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców robót drogowo-nawierzchniowych realizowanych na terenach zarządzanych przez Bydgoską Spółdzielnię Mieszkaniową.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście
w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 20 września 2019 r. do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 35-2019 – Roboty nawierzchniowe
Załącznik nr 1 do Specyfikacji – Przetarg nr 35-2019
Załącznik nr 2 do Specyfikacji – Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 do Specyfikacji – Oświadczenie oferenta RODO
Załącznik nr 4 do Specyfikacji – Kosztorys ofertowy (Koszarowa 10-Wysoka 23)
Załącznik nr 5 do Specyfikacji – Opis techniczny (Koszarowa 10-Wysoka 23)
Załącznik nr 6 do Specyfikacji – Projekt zagospodarowania terenu (elektr) (Koszarowa 10-Wysoka 23)
Załącznik nr 7 do Specyfikacji – Projekt zagospodarowania terenu (drog-elektr) (Koszarowa 10-Wysoka 23)
Załącznik nr 8 do Specyfikacji – Geometria nawierzchni (Koszarowa 10-Wysoka 23)
Załącznik nr 9 do Specyfikacji – Przekroje nawierzchni (Koszarowa 10-Wysoka 23)
Załącznik nr 10 do Specyfikacji – Szczegóły rozwiązań nawierzchni (Koszarowa 10-Wysoka 23)
Załącznik nr 11 do Specyfikacji – Schemat układania kostki (Koszarowa 10-Wysoka 23)
Załącznik nr 12 do Specyfikacji – Schemat przebudowy instalacji elektoenergetycznej (Koszarowa 10-Wysoka 23)
Załącznik nr 13 do Specyfikacji – Formularz ofertowy – Stawowa 33
Załącznik nr 14 do Specyfikacji – Plan zagospodarowania terenu (Stawowa 33)
Załącznik nr 15 do Specyfikacji – Kosztorys ofertowy (Czackiego 2)
Załącznik nr 16 do Specyfikacji – Opis techniczny branża drogowa (Czackiego 2)
Załącznik nr 17 do Specyfikacji – Opis techniczny branża elektryczna (Czackiego 2)
Załącznik nr 18 do Specyfikacji – Projekt zagospodarowania terenu (Czackiego 2)
Załącznik nr 19 do Specyfikacji – Projekt usunięcia kolizji branża elektryczna (Czackiego 2)
Załącznik nr 20 do Specyfikacji – Schemat usunięcia kolizji branża elektryczna (Czackiego 2)
Załącznik nr 21 do Specyfikacji – Przekroje nawierzchni (Czackiego 2)
Załącznik nr 22 do Specyfikacji – Przekroje nawierzchni – szczegóły (Czackiego 2)
Załącznik nr 23 do Specyfikacji – Schemat układania kostki (Czackiego 2)
Załącznik nr 24 do Specyfikacji – Kosztorys ofertowy (Konopnickiej 22-24)
Załącznik nr 25 do Specyfikacji – Opis techniczny branża drogowa (Konopnickiej 22-24)
Załącznik nr 26 do Specyfikacji – Projekt zagospodarowania terenu branża drogowa (Konopnickiej 22-24)
Załącznik nr 27 do Specyfikacji – Przekroje nawierzchni (Konopnickiej 22-24)
Załącznik nr 28 do Specyfikacji – Przekroje nawierzchni – szczegóły (Konopnickiej 22-24)
Załącznik nr 29 do Specyfikacji – Opis techniczny branża elektryczna (Konopnickiej 22-24)
Załącznik nr 30 do Specyfikacji – Schemat usunięcia kolizji branża elektryczna (Konopnickiej 22-24)
Załącznik nr 31 do Specyfikacji – Projekt zagospodarowania terenu branża elektryczna (Konopnickiej 22-24)
Załącznik nr 32 do Specyfikacji – Wzór umowy