Przetarg nieograniczony nr 36/2019

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców robót:

  1. montażu zadaszeń balkonów ostatnich kondygnacji dla 3 budynków
    mieszkalnych
  2. wymiana balustrad schodowych w budynku Zarządu B. S. M.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12
w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 20 września 2019 r. do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2019 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zamawiający dopuszcza do składania ofert w częściach.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 36-2019 – Roboty ślusarskie (GS)
Załącznik nr 1 do Specyfikacji – Przetarg nr 36-2019
Załącznik nr 2 do Specyfikacji – Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 do Specyfikacji – Oświadczenie oferenta RODO
Załącznik nr 4 do Specyfikacji – Formularz ofertowy (Grunwaldzka 12)
Załącznik nr 5 do Specyfikacji – Formularz ofertowy (Bocianowo 20A i 26)
Załącznik nr 6 do Specyfikacji – Formularz ofertowy (Grunwaldzka 44-46)
Załącznik nr 7 do Specyfikacji – zadaszenie typ A (Bocianowo 20A i 26)
Załącznik nr 8 do Specyfikacji – zadaszenie typ B (Bocianowo 20A i 26)
Załącznik nr 9 do Specyfikacji – dokumentacja techniczna (Grunwaldzka 44-46)
Załącznik nr 10 do Specyfikacji – Wzór umowy