Przetarg nieograniczony nr 39/2018

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców:

  • robót drogowych realizowanych na terenach nieruchomości zarządzanych przez Bydgoską Spółdzielnię Mieszkaniową

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej: www.bsm.bydgoszcz.pl w zakładce Przetargi.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 14.12.2018 r. do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
przetarg 39/2018 – specyfikacja
przetarg 39/2018 – załącznik nr 1
przetarg 39/2018 – załącznik nr 2
przetarg 39/2018 – załącznik nr 3
przetarg 39/2018 – załącznik nr 4
przetarg 39/2018 – załącznik nr 5
przetarg 39/2018 – załącznik nr 6
przetarg 39/2018 – załącznik nr 7
przetarg 39/2018 – załącznik nr 8
przetarg 39/2018 – załącznik nr 9
przetarg 39/2018 – załącznik nr 10
przetarg 39/2018 – załącznik nr 11 
przetarg 39/2018 – załącznik nr 12
przetarg 39/2018 – załącznik nr 13
przetarg 39/2018 – załącznik nr 14
przetarg 39/2018 – załącznik nr 15
przetarg 39/2018 – załącznik nr 16
przetarg 39/2018 – załącznik nr 17
przetarg 39/2018 – załącznik nr 18
przetarg 39/2018 – załącznik nr 19
przetarg 39/2018 – załącznik nr 20
przetarg 39/2018 – załącznik nr 21
przetarg 39/2018 – załącznik nr 22
przetarg 39/2018 – załącznik nr 23
przetarg 39/2018 – załącznik nr 24
przetarg 39/2018 – załącznik nr 25
przetarg 39/2018 – załącznik nr 26
przetarg 39/2018 – załącznik nr 27
przetarg 39/2018 – załącznik nr 28
przetarg 39/2018 – załącznik nr 29
przetarg 39/2018 – załącznik nr 30
przetarg 39/2018 – załącznik nr 31
przetarg 39/2018 – załącznik nr 32
przetarg 39/2018 – załącznik nr 33
przetarg 39/2018 – załącznik nr 34