Przetarg nieograniczony nr 4/2019

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór wykonawców robót instalacyjnych w zakresie wymiany zaworów termostatycznych na instalacji cyrkulacji w 11 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 19 lutego 2019 r. do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zamawiający dopuszcza do składania ofert w częściach.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
specyfikacja do przetargu nr 4
załącznik 1 do przetargu nr 4
załącznik 2 do przetargu nr 4
załącznik 3 do przetargu nr 4
załącznik 4 do przetargu nr 4
załącznik 5 do przetargu nr 4
załącznik 6 do przetargu nr 4
załącznik 7 do przetargu nr 4
załącznik 8 do przetargu nr 4
załącznik 9 do przetargu nr 4
załącznik 10 do przetargu nr 4
załącznik 11 do przetargu nr 4
załącznik 12 do przetargu nr 4
załącznik 13 do przetargu nr 4
załącznik 14 do przetargu nr 4