Przetarg nieograniczony nr 40/2020

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór wykonawcy wymiany istniejących drzwi wewnętrznych wraz z zabudowami stałymi na klatce schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Serbskiej 1 w Bydgoszczy, na nowe o konstrukcji stalowej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 15 października 2020r. do godziny 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2020 r. o godzinie 915
w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

specyfikacja do przetargu nr 40/2020