Przetarg nieograniczony nr 5/2019

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy prac związanych z dostawą urządzeń oraz wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku Administracji Osiedla Wzgórze Wolności Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Wojska Polskiego 10 w Bydgoszczy.

Wymagany terminy realizacji zamówienia: 15.05.2019 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 12) ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 22 lutego 2019 r.  do godziny 8:00.

Wymagane wadium – 1 500,00 złotych

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego, w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, przy ul. Grunwaldzkiej 12
w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni: www.bsm.bydgoszcz.pl

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

>>pobierz załączniki<<