Przetarg nieograniczony nr 6/2020

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy wymiany stalowego poziomu rur wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji na rury PP i PP Stabi w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Nowodworska 4 w Bydgoszczy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście
w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 20 lutego 2020 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lutego 2020 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Do pobrania w formacie pdf:
specyfikacja