Przetarg nieograniczony nr 9/2019

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór wykonawców robót instalacyjnych w zakresie wykonania regulacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów równoważących w 24 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 25 marca 2019 r.
do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2019 r. o godzinie 9:00. w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zamawiający dopuszcza do składania ofert w częściach.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 9-2019 – Regulacja instalacji CO w 24 budynkach
Załącznik nr 1 do Specyfikacji – Przetarg nr 9-2019
Załącznik nr 2 do Specyfikacji – Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 – Beskidzka 2 – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 4 – Chołoniewskiego 2 – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 5 – Czackiego 49 – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 6 – Dmowskiego 8 – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 7 – Gackowskiego 5 – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 8 – Gałczyńskiego 16 – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 9 – Konopnickiej 29 – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 10 – Koszarowa 14 – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 11 – Koszarowa 10 – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 12 – Koszarowa 24A – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 13 – Koszarowa 26 – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 14 – Koszarowa 26A – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 15 – Morcinka 8 – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 16 – Okrzei 2 – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 17 – Okrzei 4 – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 18 – Podhalańska 7 – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 19 – Stawowa 15A – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 20 – Stawowa 29A – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 21 – Waryńskiego 6 – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 22 – Waryńskiego 10 – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 23 – Waryńskiego 12 – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 24 – Waryńskiego 14 – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 25 – Waryńskiego 26 – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 26 – Waryńskiego 51 – regulacja instalacji CO wraz z montażem zaworów równoważących
Załącznik nr 27 do Specyfikacji – Wzór umowy