Regulaminy

REGULAMIN KOMISJI STAŁYCH RADY NADZORCZEJ B.S.M.
Data: 2017-09-28
REGULAMIN RAD NIERUCHOMOŚCI B.S.M.
Data: 2016-11-24
REGULAMIN OGŁASZANIA I PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH I ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ DOSTAW REALIZOWANYCH DLA BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Data: 2017-10-26
REGULAMIN ROZLICZANIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY ORAZ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Data: 2016-10-27
REGULAMIN FINANSOWANIA BUDOWY, ZAWIERANIA UMÓW I KORZYSTANIA Z GARAŻY ORAZ FINANSOWANIA, DYSPONOWANIA I UŻYTKOWANIA INNYCH POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH W BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Data: 2016-02-25
REGULAMIN SPÓŁDZIELCZYCH RAD OSIEDLI B.S.M.
Data: 2015-12-16
REGULAMIN PROWADZENIA NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA I ROZLICZEŃ
Data: 2015-09-24
REGULAMIN ZARZĄDU B.S.M.
Data: 2017-12-14
REGULAMIN NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH W BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Data: 2014-08-28
REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W B.S.M.
Data: 2014-02-27
REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Data: 2018-10-25
REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH 
Data: 2013-09-26
REGULAMIN ORGANIZACYJNY B.S.M.
Data: 2019-02-28
REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ B.S.M.
Data: 2012-11-29
REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Data: 2012-11-29
REGULAMIN ZASAD ROZLICZENIA TERMORENOWACJI ZASOBÓW BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZREALIZOWANEJ W RAMACH PLANU PERSPEKTYWICZNEGO
Data: 2012-10-25
REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO I ZGODNEGO WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW W ZASOBACH BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Data: 2012-02-23
REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH W B.S.M.
Data: 2012-01-25
REGULAMIN NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH W B.S.M.
Data: 2011-12-14
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT W BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Data: 2016-06-09
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA W BUDYNKACH BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Data: 2017-11-30