Statut BSM

Niniejszy statut został uchwalony przez
Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków
Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w dniu 12 marca 2010 roku
i zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
w dniu 21 kwietnia 2010 roku

Niniejszy tekst jednolity statutu zawiera zmiany uchwalone przez:

 1. Walne Zgromadzenie BSM w pięciu częściach w dniach:
  16.06; 18 i 29.06; 24.06; 28.06; 30.06.2010 r.,
  zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
  w dniu 31 sierpnia 2010 roku.
 2. Walne Zgromadzenie BSM w czterech częściach w dniach: 
  13.06; 16.06; 20.06; 22.06.2011 r., 
  zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy 
  w dniu 11 sierpnia 2011 roku.
 3. Walne Zgromadzenie BSM w czterech częściach w dniach: 
  15.06; 18.06; 20.06; 25.06.2012 r., 
  zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy 
  w dniu 2 sierpnia 2012 roku.
 4. Walne Zgromadzenie BSM w pięciu częściach w dniach: 
  04.06; 06.06; 10.06; 12.06; 17.06; 19.06.2013 r., 
  zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy 
  w dniu 3 września 2013 roku.
 5. Walne Zgromadzenie BSM w czterech częściach w dniach: 
  29.05; 02.06; 05.06; 09.06.2014 r., 
  zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy 
  w dniu 1 sierpnia 2014 roku.
 6. Walne Zgromadzenie BSM w czterech częściach w dniach: 
  21.05; 25.05; 28.05; 02.06.2015 r., 
  zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy 
  w dniu 9 listopada 2015 roku.
 7. Walne Zgromadzenie BSM w czterech częściach w dniach:
  25.05; 29.05; 02.06; 05.06.2017 r.
  zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
  w dniu 11 października 2017 roku.

POBIERZ STATUT

 

Do przeglądania plików PDF służy darmowy program – Adobe Reader