Statut BSM

Niniejszy statut został uchwalony przez Walne Zgromadzenie BSM
w czterech częściach w dniach 7, 11, 13 i 15 czerwca  2018 r.,
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
w dniu 29 listopada 2018 roku.

POBIERZ STATUT

 

Do przeglądania plików PDF służy darmowy program – Adobe Reader