WALNE ZGROMADZENIE 2018 ROKU

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, działając na podstawie § 30 ust.1 oraz § 56 ust.1 pkt 13 statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, iż uchwałą nr 6/2018 z dnia 22.02.2018 r. Rada Nadzorcza dokonała podziału Walnego Zgromadzenia na cztery części, a uchwałą nr 17/2018 z dnia 29.03.2018 r. Zarząd Spółdzielni ustalił terminy zwołania poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które przedstawiają się następująco:

  • 7 czerwca 2018 roku – I część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu Szwederowo,
  • 11 czerwca 2018 roku – II część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu Wzgórze Wolności,
  • 13 czerwca 2018 roku – III część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu Błonie,
  • 15 czerwca 2018 roku – IV część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlach: Śródmieście i Górzyskowo

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbywają  się w Domu Kultury ORION przy ulicy 16-ego Pułku Ułanów Wlkp. 1 w Bydgoszczy od godz.1700.