WALNE ZGROMADZENIE 2019

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, działając na podstawie § 26 ust.1 oraz § 52 ust.1 pkt 12 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, iż uchwałą nr 3/2019 z dnia 28.02.2019 r. Rada Nadzorcza dokonała podziału Walnego Zgromadzenia na cztery części, a uchwałą  nr  10/2019 z dnia 06.03.2019 r. Zarząd ustalił terminy zwołania poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które przedstawiają się następująco:

  • 30 maja 2019 roku – I część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu Szwederowo,
  • 03 czerwca 2019 roku – II część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlach: Śródmieście i Górzyskowo,
  • 05 czerwca 2019 roku – III część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu Błonie,
  • 07 czerwca 2019 roku – IV część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu Wzgórze Wolności.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbywają  się w Domu Kultury ORION przy ulicy 16-ego Pułku Ułanów Wlkp. 1 w Bydgoszczy od godz.1700.