Zapraszamy do zwiedzania wystaw.

Zapraszamy do zwiedzania wystaw
w Klubie „Arka” i D.K. „Orion” od 25 maja 2020 roku.

Jednocześnie Klub „ARKA” informuje, że Izba Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego będzie czynna we wszystkie niedziele czerwca
oraz w dniu 11.06.2020 w godzinach 900 – 1300.