Zmiany w sposobie segregacji odpadów dla mieszkańców górnego tarasu.

Od 1 listopada 2019 r.  pilotażowo zostaje wprowadzony nowy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla osiedli: Szwederowo, Górzyskowo, Wzgórze Wolności. Zgodnie z nowymi zasadami odpady będą segregowane na 5 różnych frakcji. Firma odbierająca odpady dostarczy niebieskie pojemniki/worki na papier i brązowe pojemniki na bioodpady.

Szczegóły informacji można znaleźć na stronie http://www.czystabydgoszcz.pl