2024.01.17 – Prelekcja o Rzymie Pani Barbary Zapalskiej