Przetarg nieograniczony nr 19/2024

28 czerwca 2024 | Przetargi

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy prac polegających na remoncie dachu, kominów wentylacyjnych na dachu oraz malowaniu deflektorów i wykonaniu obróbek blacharskich w wybranych zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 15 lipca 2024 r. do godziny 830.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2024 r. o godzinie 1000 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu nr 19/2024

Pozostałe przetargi