Inauguracja Obchodów Jubileuszowych Spółdzielni

17 stycznia 2020 | Aktualności

W dniu 13 stycznia w DK Orion odbyła się Inauguracja Roku Jubileuszowego z okazji  130 – lecia funkcjonowania Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, której inicjatorami była Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni.

Przybyłych gości po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, powitali gospodarze spotkania:
–  Przewodniczący Rady Nadzorczej BSM Pan Janusz Pruski
–  Prezes Zarządu Spółdzielni Pan Tadeusz Stańczak.

Wśród zaproszonych gości był Pan Jerzy Jankowski – Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Przybyli również przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych z Torunia i Bydgoszczy, co było szczególnie miłym akcentem potwierdzającym integrację środowiska w regionie.

Parlamentarzystów reprezentował Poseł Jan Szopiński, a władze Bydgoszczy reprezentowali Radni: Janusz Czwojda oraz Robert Kufel, który zabrał głos w imieniu Prezydenta Bydgoszczy.

Obecny był też Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy Pan Jerzy Derenda oraz znani literaci: Stefan Pastuszewski, jako Prezes Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych, Dariusz Lebioda – Prezes Oddziału bydgosko-toruńskiego Związku Literatów Polskich oraz znany muzyk i dyrygent – Pan  Marek Czekała.

Wszyscy zebrani, w tym członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Prezydiów Spółdzielczych Rad Osiedli, wielu zasłużonych dla Spółdzielni działaczy oraz kadra kierownicza Spółdzielni mogli zapoznać się z historią Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, szczególnie z okresem przejęcia władzy w Spółdzielni przez Polaków, co miało miejsce 100 lat temu. 

Ponieważ przejęcie Spółdzielni przez polskie władze w trybie administracyjnym  było możliwe wraz z powrotem miasta do macierzy – 19 stycznia 1920 roku, jest to chlubna i wspólna karta historii Spółdzielni i Bydgoszczy. Stąd Hymn Państwowy, tudzież flagi bydgoska i państwowa, jak od początku roku, na każdym bloku w Spółdzielni.

Wszyscy uczestnicy spotkania zostali zapoznani z osiągnięciami i atutami jakie Spółdzielnia prezentuje w roku jubileuszowym:

– niebagatelna historia, jako najstarszej spółdzielni mieszkaniowej w kraju,
– rozszerzona działalność samorządowa, od 2004r. samorządy nieruchomości, obecnie Rady
– rozwinięta działalność społeczno-kulturalna,
– stabilizacja formalno- prawna, organizacyjna i finansowa Spółdzielni,
– ambitna gospodarka remontowa w oparciu o zrównoważone fundusze remontowe  
  nieruchomości,
– wymiana dźwigów (90 szt.) wraz z dodatkowym przystankiem na poziomie przyziemia (30  szt.)
– efektywne zarządzanie majątkiem wspólnym członków: od 2007 r. ok. 10 mln zł. podatku
  CIT, a suma nadwyżek bilansowych powyżej 60 mln zł.
– kompetentna, ambitna  i z doświadczeniem – załoga pracowników Spółdzielni.

Na temat działalności samorządowej wypowiedział się Pan Janusz Pruski, który potwierdził zasadność i pozytywy płynące z tego tytułu dla Spółdzielni. Natomiast na temat działalności kulturalnej głos zabrała Przewodnicząca Komisji Kultury  RN Pani Jadwiga Kloska,  która podkreśliła atrakcyjność oferty oraz coraz wyższy poziom tej działalności.

Oprawę muzyczną zapewnili Krzysztof Filasiński oraz  zespół Mini Max.  Nie brakowało znanych szlagierów muzyki rozrywkowej z tekstami autorstwa Prezesa Zarządu, Pana Tadeusza Stańczaka, które dotyczyły zarówno Jubileuszu, jak i spółdzielczości mieszkaniowej. Atmosfera spotkania była niezwykle sympatyczna, jako że zgromadzona publiczność, to  usatysfakcjonowana dobrą kondycją sędziwej Jubilatki aktywna społeczność spółdzielcza, potwierdzająca poczucie tożsamości ze Spółdzielnią.

Była to znacząca i w atrakcyjnej formie promocja osiągnięć Spółdzielni, szczególnie wobec zaproszonych i obecnych na spotkaniu gości z zewnątrz. 

Więcej aktualności

Zajęcia wakacyjne

Klub Arka i D.K. Orion prowadzą zapisy na zajęcia wakacyjne dla dzieci w wieku 6-13 lat

Informator BSM

Udostępniamy Państwu do pobrania nowy Informator Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej