Informacja dotyczącą opłat za mieszkanie

U W A G A  !

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina, iż opłaty za mieszkanie uiszczane w placówkach PKO BP oraz Urzędach Pocztowych są wolne od opłat prowizyjnych.

Jednocześnie informujemy, iż notujemy liczne przypadki wnoszenia opłat przez mieszkańców w innych punktach przyjmujących m.in. opłaty czynszowe, które  nie są przekazywane na konto Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.