Informacja o wynikach głosowania

29 czerwca 2022 | Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH GŁOSOWANIA W FORMIE PISEMNEJ UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEZ CZŁONKÓW
BYDGOSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,
przeprowadzonego w dniach 21, 22 i 23 czerwca 2022 roku.

Szanowni Państwo

           Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Skrutacyjnej powołanej Uchwałą nr 16/2022 Rady Nadzorczej Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 26 maja 2022 roku do dokonania obliczenia wyników głosowania w formie pisemnej wskazanych uchwał Walnego Zgromadzenia przez wszystkich Członków Spółdzielni, przeprowadzonego w dniach 21, 22 i 23 czerwca 2022 roku informuje, że:

 1. Uprawnionych i powiadomionych członków do głosowania było 16 790 osób, którzy zostali w wymaganej przez prawo formie zawiadomieni o przedmiotowym głosowaniu oraz treści podejmowanych uchwał.
 2. W głosowaniu udział wzięło 452 członków Spółdzielni.
 3. Po przeprowadzonym głosowaniu i obliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów, zostały podjęte następujące uchwały przez Walne Zgromadzenie wszystkich Członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:
 • Uchwała nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy za 2020 rok
  (głosów za: 441,   głosów przeciw: 4,   głosów wstrzymujących: 7).
 • Uchwała nr 2/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy za 2020 rok
  (głosów za: 441,   głosów przeciw: 6,   głosów wstrzymujących: 5).
 • Uchwała nr 3/2022 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań w latach 2022-2026
  (głosów za: 422,   głosów przeciw: 11,   głosów wstrzymujących: 19).

Protokół Komisji Skrutacyjnej i podjęte uchwały zamieszczone zostały na stronie internetowej Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakładce e-BOK Indywidualna strefa dla Spółdzielców BSM.

Dziękujemy za udział w głosowaniu.

Zarząd
Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Więcej aktualności

Zajęcia wakacyjne

Klub Arka i D.K. Orion prowadzą zapisy na zajęcia wakacyjne dla dzieci w wieku 6-13 lat

Informator BSM

Udostępniamy Państwu do pobrania nowy Informator Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej