KOMUNIKAT RADY NADZORCZEJ BSM

Rada Nadzorcza Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje,
że na posiedzeniu z dnia  28.09.2022 r. (protokół RN 9/2022)
postanowiła wznowić od miesiąca października br.  dyżury członków
Rady Nadzorczej, które odbywać się będą w poszczególnych
Administracjach Osiedli w każdy drugi wtorek miesiąca
w godzinach od 1600 do 1700