KOMUNIKAT – podejmujemy w BSM uchwały o randze Walnego Zgromadzenia

W związku z nieodbytym z powodu panującej od wiosny 2020 r. pandemii związanej z COVID -19 –  Walnym Zgromadzeniem BSM, Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu głosowania w zakresie podjęcia w formie pisemnej uchwał o randze Walnego Zgromadzenia. 

Dotyczą one kwestii finansowych, a mianowicie:

Uchwała 1– zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. 

Uchwała 2 – zgoda na pokrycie części kosztów zarządzania i administrowania założonymi w Planie Gospodarczym na rok 2021 – środkami z nadwyżki bilansowej, wypracowanej w 2019 r.

Uchwała 3 – zgoda na ustanowienie i przeniesienie własności odrębnej trzech lokali mieszkalnych, które po zakończeniu umów najmu, zostały zwrócone Spółdzielni.

Od dnia 06.10.br trwa już dostarczanie do skrzynek pocztowych członków Spółdzielni dokumentów, niezbędnych do udziału w głosowaniu.

Pakiety dokumentów zawierają:

  1. Zawiadomienie
  2. Instrukcje głosowania
  3. Treść uchwał
  4. Karty do głosowania

Z związku z wagą tych uchwał (pozwalają utrzymać dotychczasowe stawki opłat na poczet kosztów zarządzania i administrowania – 0,69 zł/m2/m-c, oraz przysporzyć z tytułu zbycia wolnych mieszkań – dodatkowe wpływy finansowe dla S-ni) uprzejmie prosimy i zachęcamy do zapoznania się z dostarczonymi materiałami oraz udział w głosowaniu.

Karty do głosowania prosimy dostarczać w wyznaczonym terminie do siedziby administracji i Zarządu lub wysłać pocztą.