Komunikat Rady Nadzorczej BSM

Uzasadnienie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rad Nieruchomości
Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajdziecie Państwo
w zakładce E-bok w uchwale Rady Nadzorczej nr 5/2021
z dnia 15.02.2021 r.