Konsultacje społeczne w sprawie regulaminu Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Do 13 marca 2023 roku – trwają konsultacje społeczne w sprawie zmiany regulaminu Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy państwa do wyrażenia swojej opinii w tej sprawie. Szczególnie ważny jest punkt nr 5 ankiety, dotyczący możliwości realizacji zadań z BBO na trenach należących do spółdzielni mieszkaniowych.

Ankieta jest dostępna na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo.
Wypełnioną kartę konsultacyjną można również przekazać do Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz). Uwagi można zgłaszać również mailowo na adres budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub telefonicznie pod nr 52 58-58-962.

W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego można finansować budowę placów zabaw, parków i terenów zielonych oraz innych  inwestycji. Dlatego ważne jest wprowadzenie do Regulaminu BBO możliwości realizacji zadań na terenach spółdzielczych.