Przetarg nieograniczony nr 12/2023

Przetarg nieograniczony nr 12/2023

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór wykonawców n/w prac:

1. Wykonanie, dostawa, montaż i remont wiat śmietnikowych
2. Remont nawierzchni
3. Remont portali klatek schodowych
4. Wykonanie ogrodzeń panelowych
5. Remont elewacji w obrębie wejść do budynków
6. Remont dachu
7. Likwidacja zanieczyszczeń elewacji
8. Budowa miejsc postojowych

>>Specyfikacja istotnych warunków zamówienia<<

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 12 do dnia 01 czerwca 2023 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert odbędzie się w Sali Posiedzeń (I-sze piętro) w dniu 01 czerwca 2023 r. o godzinie 9:00.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.