Przetarg nieograniczony nr 13/2023

Przetarg nieograniczony nr 13/2023

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór wykonawców n/w prac:

1. Dostawa i montaż 3 szt. szlabanów elektromechanicznych
2. Wymiana instalacji odgromowej

>>Specyfikacja istotnych warunków zamówienia<<

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 12 do dnia 01 czerwca 2023 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert odbędzie się w Sali Posiedzeń (I-sze piętro) w dniu 01 czerwca 2023 r. o godzinie 9:15.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny